Ποιο project 106 εκατ. ευρώ «έμπλεξε» στο κτηματολόγιο

314

  

Πρόσθετη… υπομονή ίσως απαιτηθεί ώστε να ρολάρουν σοβαρότερες εξελίξεις όσον αφορά στον διαγωνισμό για την κατασκευή του Φράγματος Χαβρία στη Χαλκιδική, προϋπολογισμού περίπου 106 εκατ. ευρώ (86 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ), που περιλαμβάνει και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης.

Φαίνεται ότι πλέον οι διαδικασίες απαιτούν λίγο ακόμα χρόνο ωρίμανσης και για τη μελέτη κτηματογράφησης των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης από το Φράγμα Χαβρία στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Μετά την παράταση που έδωσε (για τον Νοέμβριο) προ ολίγου χρονικού διαστήματος η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε τεχνικό και χρηματοοικονομικό σύμβουλο αναφορικά με την προώθηση και ολοκλήρωση συγκεκριμένων διαδικασιών, όπως ο έλεγχος, η αξιολόγηση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η έγκριση του Πρακτικού προεπιλογής των Ενδιαφερόμενων (Α΄ Φάση Διαγωνισμού) του δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, το υπουργείο έδωσε πρόσθετο χρονικό περιθώριο και στον σύμβουλο που είχε αναλάβει τη σύνταξη και υποβολή της Μελέτης Κτηματογράφησης της Σύμβασης. Η νέα 3μηνης διάρκειας προθεσμία (η προηγούμενη έληγε 13 Σεπτεμβρίου) τέθηκε για τις 13-12-2021.

Όπως σημειώνεται, η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» με αλληλογραφία της ενημέρωσε την αρμόδια Διεύθυνση ότι αναμένονταν η εκ νέου υποβολή των επικαιροποιημένων κτηματολογικών στοιχείων στα πλαίσια υλοποίησης του Ελληνικού Κτηματολογίου που αφορούν στην περιοχή μελέτης της Σύμβασης, καθώς και η πρόθεσή της να διαβιβάσει στην Υπηρεσία τα συγκεκριμένα στοιχεία αμέσως μετά τον έλεγχό τους αρμοδίως.

Τα εν λόγω επικαιροποιημένα (συμπληρωματικά) στοιχεία του Ελληνικού Κτηματολογίου, τα οποία χαρακτηρίζονται ως ιδιαιτέρως κρίσιμα και απολύτως αναγκαία για την ορθή και με πληρότητα σύνταξη της μελέτης κτηματογράφησης κατά το στάδιο ενσωμάτωσής τους στους αντίστοιχους κτηματολογικούς πίνακες και κτηματολογικά διαγράμματα υπεβλήθησαν και αρμοδίως διαβιβάστηκαν στον Ανάδοχο Μελετητή στις 30-07-2021 και 13-08-2021.

Κατά συνέπεια, ο σύμβουλος ανέφερε ότι δεν έφθανε ο χρόνος έως τις 13/09 για να ολοκληρώσει το έργο του. Ως εκ τούτου, ζήτησε παράταση η οποία και δόθηκε.

Σημειώνεται πάντως, ότι αρχικά η σύμβαση έληγε στις 13-04-2021, στη συνέχεια εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου μέχρι τις 13-09-2021, για να προκύψει η νέα παράταση ως τα τέλη του περίπου του έτους.

Όπως έχει αναφέρει το insider.gr, για το έργο είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τρεις κοινοπραξίες:

α) ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,

β) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT – SUEZ ΕAU FRANCE S.A.S. – ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.,

γ) ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Το αντικείμενο της Σύμπραξης αφορά στην Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Συντήρηση και Λειτουργία του προτεινόμενου έργου και περιλαμβάνει την υλοποίηση των εξής υποδομών: του Φράγματος Χαβρία και των συνοδών τεχνικών έργων και τα έργα μεταφοράς από το Φράγμα Χαβρία στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ), των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ, των εξωτερικών δικτύων.

Η σκοπιμότητα του Έργου αφορά στην ύδρευση των Δημοτικών Ενοτήτων Πολυγύρου και Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου, Κασσάνδρας και Παλλήνης του Δήμου Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Τορώνης του Δήμου Σιθωνίας, καθώς και στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Μάμαντα και Νέας Ποτίδαιας της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών του Δήμου Νέας Προποντίδας και την Τοπική Κοινότητα Πυργαδικίων της Δημοτικής Ενότητας Παναγιάς του Δήμου Αριστοτέλη.

Με το έργο θα καλυφθούν οι υδρευτικές ανάγκες του 33% του συνόλου των υδατικών αναγκών της Χαλκιδικής, θα αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα της λειψυδρίας στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής και θα εξασφαλιστεί η άρδευση 24.000 στρεμμάτων. Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του χρονίζοντος προβλήματος της περιοχής της Χαλκιδικής σε πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες και καλής ποιοτικής κατάστασης πόσιμου νερού και στη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων μεθόδων αποθήκευσης νερού και δημιουργία νέων.

Το τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού προέβλεπε πως ο ιδιώτης επενδυτής θα υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του φράγματος, των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης, ενώ θα επιστρέψει το έργο στο ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, στο τέλος της συμβατικής περιόδου, με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας, κατά την περίοδο λειτουργίας.

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

insider.gr