Πορίσματα της συζήτησης στην Α/ΤΕΕ του νομοσχεδίου για το δομημένο περιβάλλον

285

  

Το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το δομημένο περιβάλλον συζητήθηκε στην 1η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στις 11Ιουνίου 2017. Το θέμα του νομοσχεδίου παρουσίασε στα μέλη της Αντιπροσωπείας ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός και ακολούθησε πολύωρη και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Προέδρου της Αντιπροσωπείας Αντωνίας Μοροπούλου και του Προεδρείου του Σώματος, τα πορίσματα της συνεδρίασης είναι
χρήσιμα, επίκαιρα και σημαντικά.

Η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας υπογράμμισε την ανησυχία της για την αύξηση αντί για την μείωση της γραφειοκρατίας. Επίσης επισημαίνει τη δυνατότητα του Τεχνικού Επιμελητηρίου:
– με βάση τα δεδομένα που διαθέτει, να παίξει το ρόλο του στη μείωση της γραφειοκρατίας, στη μείωση της πολυνομίας και της ασάφειας των πολεοδομικών νόμων μέσω κωδικοποιήσεων και εκσυγχρονισμού της πολεοδομικής νομοθεσίας.
– να υποστηρίξει την ενίσχυση της εξουσιοδότησης των μηχανικών μέσα από την αδειοδότηση της άσκησης του επαγγέλματος, να προβαίνουν υπεύθυνα στην έκδοση των αδειών, όπως θετικά προβλέπει και το νομοσχέδιο.

Στη συνεδρίαση τονίστηκε όμως ότι είναι απαιτούμενο να ενισχυθεί και το Τεχνικό Επιμελητήριο και ως φορέας – πάροχος αυτής της εξουσιοδότησης, αλλά και ως φορέας που θα ορίζει τους εκπροσώπους του στα διάφορα όργανα και θα υποστηρίζει τεχνικά ως σύμβουλος της Πολιτείας της εφαρμογής αυτού του νόμου.

Όπως προέκυψε από τη συζήτηση, η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ τονίζει ότι είναι βασική προτεραιότητα του επίσημου φορέα των μηχανικών της χώρας αλλά και του τεχνικού συμβούλου της Κυβέρνησης να διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον, δηλαδή το συμφέρον όλων των πολιτών και αυτό θέλει το ΤΕΕ να το κάνει χωρίς γραφειοκρατία. Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί με ανάθεση στο ΤΕΕ της οργάνωσης και διαχείρισης της ψηφιακής πληροφορίας.

Σημειώθηκε ιδιαίτερα το γεγονός ότι το ΤΕΕ είναι έτοιμο για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, η οποία έχει ήδη εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην προοπτική θέσπισής της. Επισημάνθηκε επίσης όμως ότι αυτή ξαναθεσμοθετείται με το σχέδιο Νόμου.

Στη συνεδρίαση τονίστηκε ότι η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου επιβάλλεται πλέον να υλοποιηθεί, πάνω σε ένα συγκεκριμένο υπόβαθρο, στο ψηφιακό υπόβαθρο του κτηματολογίου. Σύμφωνα με τα πορίσματα της συζήτησης, θα μπορούσε με την εφαρμογή κοινού ψηφιακού υποβάθρου ο μηχανικός, έχοντας διαθέσιμη την γεωχωρική και κάθε άλλη σχετική πληροφορία, εντοπίζοντας δηλαδή το οικόπεδο και έχοντας διαθέσιμες ψηφιακά όλες τις θεσμικές γραμμές, να εκδίδει την οικοδομική άδεια, εφόσον παράλληλα έχει γίνει κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας ή εφόσον αυτή έχει απλοποιηθεί. Η συζήτηση στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κατέληξε ότι αυτό είναι ξεκάθαρα θέμα πολιτικής βούλησης.

Όπως προέκυψε από τη συζήτηση, το ΥΠΕΝ καταθέτει ένα νομοσχέδιο ευρέως φάσματος και μακροπρόθεσμου ορίζοντα, που θέτει θέμα ελέγχου τρωτότητας των κατασκευών, θέμα μείωσης του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, οφείλει όμως να θέσει και το θέμα μείωσης του μείζονος κινδύνου που αντιμετωπίζουμε στη χώρα μας και στην Ευρώπη σήμερα, δηλαδή αυτό της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις κατασκευές, ώστε να επιτευχθεί κατάλληλα η αύξηση του χρόνου της ζωής τους.

Θεωρείται απαραίτητο, ο έλεγχος της δόμησης, με όλους τους νέους μηχανισμούς που εγκαθίστανται με το σχέδιο Νόμου, να συμβάλει στον ολικό έλεγχο της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος. Αυτό προϋποθέτει την πρόβλεψη θέσπισης με υπουργικές αποφάσεις των κριτηρίων και της μεθοδολογίας του ελέγχου αυτού με σύγχρονες τεχνικές, με πολυεπίπεδη διαχείριση της πληροφορίας και με ανάθεση νέων ρόλων στους μηχανικούς των ειδικοτήτων των σχετικών με διεύρυνση των παραμέτρων ελέγχου στο χώρο, στην κατασκευή και στα υλικά.

Η συζήτηση στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κατέληξε ότι ο έλεγχος του δημοσίου συμφέροντος θα γίνεται καλύτερα μέσω του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει επίσης να ενισχυθούν παράλληλες διαδικασίες όπως για παράδειγμα, η ασφάλιση επαγγελματικού κινδύνου και ευθύνης των μηχανικών.

Σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την αναλυτική συζήτηση, η άποψη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ είναι να ζητηθεί στις κατευθύνσεις αυτές η διόρθωση ή/και συμπλήρωση των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου για το δομημένο περιβάλλον – λαμβάνοντας υπ’ όψη και παλαιότερες προτάσεις του ΤΕΕ – στα πλαίσια της προστασίας του επαγγέλματος του μηχανικού και της στήριξής του στα καθημερινά προβλήματά του στους εργασιακούς χώρους, του σεβασμού του οικιστικού, πολιτιστικού, φυσικού περιβάλλοντος, των αναγκών της κοινωνίας υπό την παρούσα οικονομική κατάσταση και τις σύγχρονες τεχνικές δυνατότητες.

Επίσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ καταδείχθηκε ότι το σχέδιο νόμου έχει και εισπρακτικό χαρακτήρα στο σχέδιο νόμου, με την έννοια ότι αντί να ελέγχει το δομημένο περιβάλλον εισάγει εισπρακτικά μέτρα που θίγουν τους μικροϊδιοκτήτες ακινήτων.

Μετά την αναλυτική συζήτηση, η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ συγκρότησε επιτροπή, η οποία με βάση τις θέσεις αυτές και τη συζήτηση που έγινε, θα συνδράμει τον Πρόεδρο και την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ στις σχετικές προτάσεις της.

 

tee.gr