«Πράσινο» φως από Κομισιόν στον εκσυγχρονισμό σταθμών παραγωγής ενέργειας

318

  

Το πράσινο φως έδωσε σήμερα η Κομισιόν σε ελληνικό σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό των σταθμών παραγωγής ενέργειας σε μη διασυνδεδεμένα ελληνικά νησιά, αφού διαπίστωσε ότι είναι σύμφωνο με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ .

Σύμφωνα με την Κομισιόν το Δεκέμβριο του 2015 η Ελλάδα κοινοποίησε σχέδια για τη χορήγηση στην ελληνική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, ΔΕΗ, κρατική εγγύηση , η οποία θα επιτρέψει στην εταιρεία να εξασφαλίσει δάνειο €190 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Το δάνειο θα καλύψει το ήμισυ των δαπανών για την απαραίτητη αναβάθμιση, επέκταση και ανακαίνιση των υφιστάμενων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε 18 νησιά που δεν συνδέονται με το δίκτυο ηλεκτροδότησης της ηπειρωτικής χώρας. Η ΔΕΗ θα χρηματοδοτήσει το άλλο μισό των δαπανών από τον προϋπολογισμό.

Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι η ενίσχυση αυτή είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ, ιδίως σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, δεδομένου ότι το μέτρο αυτό είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στους νησιωτικούς καταναλωτές και εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα της απαιτούμενης δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τα εν λόγω νησιά.

 

real.gr