Προανάρτηση Κτηματολογίου: Τι ελέγχουμε, πώς διορθώνουμε, τι κάνουμε σε περίπτωση διεκδίκησης ιδιοκτησίας από τη Δ/νση Δασών

553

  

Τους τρόπους ελέγχου των δηλωθέντων στοιχείων στο Εθνικό Κτηματολόγιο, τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων, τη διαδικασία επανεξέτασης, τις ενέργειες, που απαιτούνται από πολίτες και μηχανικούς σε περίπτωση διεκδίκησης ιδιοκτησίας από τη Δ/νση Δασών και άλλα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία αποτυπώνει η παρουσίαση για την προανάρτηση κτηματογράφησης του Ν. Αιτωλοακαρνανίας, αποδίδοντας έναν εύχρηστο και πολύ ενημερωμένο οδηγό για τους ιδιοκτήτες και μηχανικούς.

Αναλυτικά εδώ.