Προκήρυξη ΑΣΕΠ με ειδικότητες μηχανικών

527

  

Γνωστοποιείται από το ΑΣΕΠ, ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 8K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα (70)  θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΟΠΕΚΑ, στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων–ΜΤΠΥ, στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο-ΝΑΤ, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΕΚΚΑ (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) και στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

 

Οι ειδικότητες που ζητούνται στην προκήρυξη 8K/2022 του ΑΣΕΠ είναι οι ακόλουθες:

  • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
  • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
  • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
  • ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Δείτε τον πίνακα θέσεων ΕΔΩ

Πώς θα κάνετε αίτηση

Για να μπορέσετε να κάνετε αίτηση στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ θα πρέπει να κάνετε μητρώο στον ΑΣΕΠ ή να το επικαιροποιήσετε.

alfavita.gr