Προκηρύχθηκαν πρώτα 12 Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια

302

  

Σε συνέχεια της πρόσφατης απόφασης του Υφυπουργού ΥΠΕΝ κ. Ταγαρά με την οποία εγκρίθηκε το Α’ “πακέτο” μελετών Τοπικών και Ειδικών πολεοδομικών Σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δόθηκαν στη δημοσιότητα οι προκηρύξεις για τις πρώτες 12 μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων.
Οι 12 μελέτες αφορούν τις εξής περιοχές:
• ΤΠΣ Δήμου Μεγίστης Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης: 156.784,10 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) Διάρκεια της Σύμβασης: Τριάντα τρεις (33) μήνες.

Εδώ η Προκήρυξη

• ΤΠΣ Δήμου Ιθάκης Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης: 195.417,73 Ευρώ(χωρίς Φ.Π.Α.) Διάρκεια της Σύμβασης: Τριάντα τρεις (33) μήνες.
• ΤΠΣ Δήμων Καρπάθου και Ηρωϊκής νήσου Κάσου Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης: 989.540,90 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) Διάρκεια της Σύμβασης: Τριάντα τρεις (33) μήνες.
• ΤΠΣ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης: 754.670,43 Ευρώ  (χωρίς Φ.Π.Α.) Διάρκεια της Σύμβασης: Τριάντα τρεις (36) μήνες.
• ΤΠΣ Δήμου Γρεβενών – Ενότητα I (ΔΕ Γρεβενών, Βεντζίου, Ηρακλεωτών)Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης: 1.196.166,52 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) Διάρκεια της Σύμβασης: Τριάντα τρεις (36) μήνες.
• ΤΠΣ Δήμου Γρεβενών Ενότητα II (ΔΕ Αβδέλλας, Αγ. Κοσμά, Γόργιανης, Δοτσικού, Θεοδώρου Ζιάκα, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαμαρίνας, Σμίξης, Φιλιππαίων) Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης: 1.525.425,63 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) Διάρκεια της Σύμβασης: Τριάντα τρεις (36) μήνες.


• ΤΠΣ Δήμων Πάτμου, Λειψών, Λέρου, Αγαθονησίου, Καλυμνίων Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης: 1.197.306,31 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) Διάρκεια της Σύμβασης: Τριάντα τρεις (36) μήνες.

• ΤΠΣ Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης: 911.176,29 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) Διάρκεια της Σύμβασης: Τριάντα τρεις (36) μήνες.

• ΤΠΣ Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης: 1.367.929,42 Ευρώ(χωρίς Φ.Π.Α.) Διάρκεια της Σύμβασης: Τριάντα τρεις (36) μήνες.
• ΤΠΣ Δήμου Αιγιαλείας Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης: 1.856.194,84 Ευρώ(χωρίς Φ.Π.Α.) Διάρκεια της Σύμβασης: Τριάντα τρεις (36) μήνες.

• ΤΠΣ Δήμου Ήλιδας Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης: 898.284,55 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) Διάρκεια της Σύμβασης: Τριάντα τρεις (36) μήνες.

• ΤΠΣ Δήμων Αίγινας και Αγκιστρίου Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης: 187.701,75 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) Διάρκεια της Σύμβασης: Τριάντα τρεις (36) μήνες.
ered.gr