Προς ολοκλήρωση ο πολεοδομικός σχεδιασμός του Δήμου Πεντέλης

125

  

Υπογράφηκε από τη δημοτική Αρχή της Πεντέλης η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης «Αναθεώρηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Δ.Κ. Μελισσίων για τον καθορισμό Κοινόχρηστων – Κοινωφελών χώρων σε εφαρμογή του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ( Γ.Π.Σ.).

Η σχετική διαδικασία ανάθεσης της μελέτης είχε ξεκινήσει από τη νέα δημοτική αρχή στα τέλη του 2020,  για τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους που είχαν εξαιρεθεί με απόφαση του ΔΣ Πεντέλης το 2014.

Η εκπόνηση της μελέτης είναι ιδιαίτερη σημαντική για τη δημοτική κοινότητα Μελισσίων, διότι έτσι ολοκληρώνεται ο πολεοδομικός σχεδιασμός της πόλης που ξεκίνησε με την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου το 2007. Η εκπόνησή της θα γίνει σύμφωνα με τη νομοθεσία, τις κατευθύνσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Δ.Κ. Μελισσίων, αλλά και τις πρόσφατες θέσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με τη μελέτη αυτή επιδιώκεται η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και του δημόσιου χώρου, με τη συμπλήρωση νέων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία της πόλης, προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή πολεοδομική οργάνωση και λειτουργία των ήδη ενταγμένων σε ρυμοτομικό σχέδιο περιοχών των Μελισσίων.

Επιπλέον, η συγκεκριμένη μελέτη θα οδηγήσει στην τελική έγκριση της Αναθεώρησης του Ρυμοτομικού σχεδίου που βρίσκεται σε εκκρεμότητα στο ΣτΕ.

 

ered.gr