Προσλήψεις Μηχανικών σε Δ.Ε.Η. και Δ.Ε.Υ.Α. – Αναλυτικά οι Θέσεις

1485

  

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικά τριακοσίων (300) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα του Νομού Κοζάνης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 2/2020 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ) και να την υποβάλουν: Αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις εξουσιοδοτημένες υπαλλήλους της ΔΛΚΔΜ κ. Αικατερίνη Ναούμ (A.Naoum@dei.com.gr) και κ. Βαλασία Σεβεντεκίδου (V.Seventekidou@dei.com.gr).

Επισημαίνεται ότι τα ηλεκτρονικά αρχεία των εγγράφων κατά προτίμηση να είναι σε μορφή pdf και ο συνολικός όγκος τους να μην ξεπερνά τα 5MB. Κατ’ εξαίρεση, ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ A.E./ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7ο χλμ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, Τ.Θ. 21, Τ.Κ. 502 00 – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, υπόψη των αρμόδιων υπαλλήλων κ. Ναούμ Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας 24630 52218) ή κ. Σεβεντεκίδου Βαλασίας (τηλ. επικοινωνίας 24630 52317).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

 • 1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
 • 1 ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός
 • 1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
 • 2 ΠΕ Διπλωματούχος Μηχανικός, Αναλυτής Προγραμματιστής (Μηχανικοί Η/Υ Hardware)
 • 2 ΠΕ Γεωλόγος
 • 1 ΠΕ Δασολόγος
 • 2 ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Οικονομικού)
 • 1 ΤΕ Τεχνολόγος Μηχανολόγος
 • 1 ΤΕ Γεωπόνος
 • 30 ΔΕ Μηχανοτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτης)
 • 13 ΔΕ Μηχανοτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητής)
 • 4 ΔΕ Μηχανοτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτης Αυτοκινήτων)
 • 36 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων και Φορτωτών)
 • 25 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Εργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
 • 2 ΔΕ Χειριστής Γεωτρυπάνων
 • 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Εργων Χειριστής Σαρώθρου (Σκούπας)
 • 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Εργων Ανυψωτικά Περονοφόρα Μηχανήματα (Κλαρκ)
 • 15 ΔΕ Τεχνίτης Ορυχείων
 • 22 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτης)
 • 4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων)
 • 8 ΔΕ Χειριστής Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό
 • 16 ΔΕ Βοηθός Χειριστής Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό
 • 20 ΔΕ Τεχνίτης Ορυχείων (Αυτοκινούμενη Κινητή Επιτήρηση)
 • 25 ΔΕ Οδηγός, Μηχανοδηγός Χειριστής (Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Εργων)
 • 20 ΔΕ Οδηγός, Μηχανοδηγός Χειριστής (Οδηγός Αυτοκινήτων)
 • 24 ΔΕ Οδηγός, Μηχανοδηγός Χειριστής (Οδηγός Φορτηγών Χωματουργικών Αυτοκινήτων)
 • 1 ΔΕ Οδηγός Γεωργικών Ελκυστήρων
 • 20 ΔΕ Φύλακας
12 θέσεις στον Δήμο Δομοκού

Ο δήμαρχος Δήμου Δομοκού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δώδεκα (12) ατόμων, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα Α, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση του περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού Covid-19.

Οι θέσεις είναι: 4 ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων, 3 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, 1 ΔΕ Οδηγών, 1 ΔΕ Τεχνικών Οχημάτων, 1 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητής, 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων και 1 ΠΕ Πληροφορικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δομοκού, Πλατεία Μουσών 1 – Δομοκός, Τ.Κ. 35010, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας (τηλ. επικοινωνίας: 2232 3 50210), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail proslipsis@domokos.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, λόγω του κατεπείγοντος, είναι έως 7 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

9 στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Τρικάλων

Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης-Αποχέτευσης Τρικάλων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης-Αποχέτευσης Τρικάλων (ΔΕΥΑ Τρικάλων), που εδρεύει στον Δήμο Τρικκαίων Ν. Τρικάλων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων -Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, 1 ΠΕ Χημικών, 4 ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανήματων Εργων (αποφρακτικού), 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανήματων Εργων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ Τρικάλων), του Δήμου Τρικκαίων, Ασκληπιού 35, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα (τηλ. επικοινωνίας: 2431076711-12-13).

18 οδηγοί στον Δήμο Κρωπίας

Ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Ζητούνται: 6 ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων [Γ΄ (C) κατηγορίας – µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] και 12 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 (ΕΩΣ ΚΑΙ 08/01/2021) και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου dimitralioulia@yahoo.com είτε ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Κρωπίας, Βασ. Κωνσταντίνου 47, Τ.Κ. 19400, Κορωπί Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού (τηλ. επικοινωνίας: 2106026272).

14 θέσεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ασπροπύργου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ασπροπύργου ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021. Θα προσληφθούν: 4 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 6 ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων, 1 ΔΕ μαγείρων/Μαγειρισσών και 3 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ασπροπύργου (ΚΕΔΑ), Αγίου Ιωάννη Στεφανή 7, Τ.Κ. 19300 Ασπρόπυργος (τηλ.επικοινωνίας: 2168002441).