Προσλήψεις Μηχανικών στην Ακρόπολη

609

  

Ξεκίνησε την Παρασκευή 1 Απριλίου η πρόσληψη 69 υπαλλήλων που προωθεί η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, του υπουργείου Πολιτισμού.

Πιο συγκεκριμένα το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Επεμβάσεις αναστήλωσης, συντήρησης, ανάδειξης στα μνημεία της Ακρόπολης» του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ” για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου.

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται την Πέμπτη 7 Απριλίου 2022.

Οι ειδικότητες

 • ΠΕ Αρχαιολόγων 4 θέσεις εργασίας
 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 5 θέσεις εργασίας
 • ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 θέση εργασίας
 • ΠΕ Τοπογράφων μηχανικών 1 θέση εργασίας
 • ΠΕ Χημικών Μηχανικών 1 θέση εργασίας
 • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 1 θέση εργασίας
 • ΠΕ Πληροφορικής 1 θέση εργασίας
 • ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1 θέση εργασίας
 • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 11 θέσεις εργασίας
 • ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 5 θέσεις εργασίας
 • ΔΕ Σχεδιαστών 1 θέση εργασίας
 • ΔΕ Εργατοτεχνιτών 21 θέσεις εργασίας
 • ΔΕ Τεχνιτών (μαρμάρου) 9 θέσεις εργασίας
 • ΥΕ Εργατών 7 θέσεις εργασίας

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

alfavita.gr