Προσλήψεις Μηχανικών στην Κοινωνία της Πληροφορίας (Προκήρυξη)

487

  

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 34 ατόμων Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριετούς διάρκειας, οι οποίες μπορεί να ανανεώνονται μια μόνο φορά στην εταιρεία Κοινωνία της Πληροφορίας (Κτπ) Α.Ε., σύμφωνα με το ν. 4314/2014 (Α΄ 265), όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 5.9.2020 και λήγει στις 14.9.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.

Μπορείτε να δείτε τη σχετική προκήρυξη εδώ.