Προσλήψεις μηχανικών στη ΔΕΗ

584

  

Ξεκίνησε το μπαράζ των 1.200 εποχικών προσλήψεων στη ΔΕΗ και θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Μαίου. Η διαδικασία των προσλήψεων (για οκτώ μήνες) γίνεται μέσω ΑΣΕΠ και αφορά τις εξής ειδικότητες:

ΠΕ Μηχανικών: 33 θέσεις
ΠE/TE Θετικών Επιστημών: 5 θέσεις
ΤΕ Μηχανικοί: 10 θέσεις
ΔΕ Τεχνικοί: 769 θέσεις
ΔΕ Οδηγοί, μηχανοδηγοί – χειριστές: 116 θέσεις
ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου: 99 θέσεις
ΤΕ Υπάλληλοι Γραφείου: 3 θέσεις
ΔE Υπάλληλοι Γραφείου: 66 θέσεις
ΤΕ Νοσηλευτές: 3 θέσεις
ΥΕ Προσωπικό Κυλικείου/Τραπεζοκόμος: μία θέση
ΔΕ Φύλακες: 64 θέσεις
ΔΕ/ΥΕ Μάγειρες: 7 θέσεις
ΥΕ Καθαρίστρια: μία θέση
ΥΕ Εργάτες: 29 θέσεις

Το νέο προσωπικό πρέπει να έχει ηλικία από 18 ως 65 ετών και θα απασχοληθεί κυρίως στον τομές των διακανονισμών οφειλών, δεδομένου ότι η ΔΕΗ προτίθεται να δημιουργήσει και απογευματινές βάρδιες, για την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων λογαριασμών πελατών της.

Για την επιλογή των υποψηφίων θα μετρήσουν κριτήρια όπως ο χρόνος ανεργίας, η εμπειρία, οι κοινωνικές ιδιότητες, ο αριθμός ανηλίκων τέκνων και βαθμός τίτλου σπουδών.

Ήδη η Επιχείρηση εξέδωσε την πρώτη προκήρυξη για την πρόσληψη 62 συμβασιούχων σε διοικητικές θέσεις, στην Αττική.

Πρόκειται για 50 θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και 12 θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην διεύθυνση: Ναυαρίνου 10, Τ.Κ 106 80 – Αθήνα, Τομέα Λειτουργικής Υποστήριξης (τηλ: 2103 673 423).

Οι απολαβές

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του ΔΣ της ΔΕΗ, οι μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων στη ΔΕΗ που προσλαμβάνονται με συμβάσεις 8μηνης διάρκειας θα αυξηθούν από 55 έως 100 ευρώ «ως έμπρακτη αναγνώριση του έργου που προσφέρουν οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου».

Αναλυτικά, οι νέοι μισθοί τους διαμορφώνονται ως εξής:

–       700 ευρώ, αντί 644,69 ευρώ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης)

–       750 ευρώ, αντί 685,71 ευρώ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός Τεχνιτών)

–        800 ευρώ, αντί 750,18 ευρώ (Τεχνίτες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

–       850 ευρώ, αντί 791,21 ευρώ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης)

–       900 ευρώ αντί 826,37 ευρώ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) και

–       1.050 ευρώ αντί 949,45 ευρώ (Διπλωματούχοι Μηχανικοί).

 

Αγγελική Μαρίνου

insider.gr