Τρίτη, 30 Μαΐου, 2023
ΑρχικήΑγγελίεςΠροσλήψεις Μηχανικών στο Υπουργείο Πολιτισμού

Προσλήψεις Μηχανικών στο Υπουργείο Πολιτισμού

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη για δημοσίευση η 5Κ/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι δύο (122) θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Πιο συγκεκριμένα, το ΑΣΕΠ έστειλε   στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση την προκήρυξη 5Κ/2022 του ΑΣΕΠ και δημοσίευσε και τον πίνακα θέσεων της προκήρυξης.

Η προκήρυξη 5Κ/2022 αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 122 θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε Υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται στην νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις στο υπ. Πολιτισμού είναι οι εξής:

  • ΠΕ Μηχανικών – Ειδ. Αρχιτεκτόνων
  • ΠΕ Μηχανικών – Ειδ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Η/Υ
  • ΠΕ Μηχανικών – Ειδ. Πολιτικών Μηχανικών
  • ΠΕ Μηχανικών – Ειδ. Τοπογράφων Μηχανικών
  • ΠΕ Μηχανικών – Ειδ. Χημικών Μηχανικών
  • ΠΕ Πληροφορικής
  • ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης – Ειδ. Πολιτιστικής Διαχείρισης
  • ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης – Ειδ. Πολιτιστικής Πληροφορικής Και Τεχνολογίας
  • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού – Ειδ. Λογιστικού
  • Δείτε όλες τις θέσεις :

https://www.asep.gr/webcenter/content/conn/ucmserver/path/Enterprise%20Libraries/asep/Competitions/5Κ_2022/Σχετικά%20Έντυπα/ΠΙΝΑΚΑΣ%20ΘΕΣΕΩΝ%205Κ_2022.pdf?lve

Patris.gr

RELATED ARTICLES