Προσλήψεις στη ΔΕΗ – Θέσεις σε όλη την Ελλάδα (ΠΙΝΑΚΑΣ)

601

  

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού ογδόντα έξι (86) ατόμων για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες, βάσει του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει.

Ο αριθμός, οι ειδικότητες και οι Μονάδες απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Υπηρεσιακή Μονάδα

Τόπος

απασχόλησης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

500

Διεύθυνση Πωλήσεων Βόρειας  Ελλάδας

Θεσσαλονίκη

(δ. Θεσσαλονίκης)

Ν. Θεσσαλονίκης

ΠΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες

12

501

Διεύθυνση Πωλήσεων Βόρειας Ελλάδας

Θεσσαλονίκη

(δ. Θεσσαλονίκης)

Ν. Θεσσαλονίκης

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες

26

502

ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Ξάνθης

Ξάνθη

(δ. Ξάνθης)

Ν. Ξάνθης

ΠΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες

1

503

ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Ξάνθης

Ξάνθη

(δ. Ξάνθης)

Ν. Ξάνθης

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες

2

504

ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Καβάλας

Καβάλα

(δ. Καβάλας)

Ν. Καβάλας

ΠΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες

1

505

ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Καβάλας

Καβάλα

(δ. Καβάλας)

Ν. Καβάλας

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες

2

506

ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Κομοτηνής

Κομοτηνή

(δ. Κομοτηνής)

Ν. Ροδόπης

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες

2

507

ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων

Αλεξανδρούπολης

Αλεξανδρούπολη

(δ. Αλεξανδρούπολης)

Ν. Έβρου

ΠΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες

1

508

ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων

Αλεξανδρούπολης

Αλεξανδρούπολη

(δ. Αλεξανδρούπολης)

Ν. Έβρου

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες

3

509

ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Ορεστιάδας

Ορεστιάδα

(δ. Ορεστιάδας)

Ν. Έβρου

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες

1

510

ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Σερρών

Σέρρες

(δ. Σερρών)

Ν. Σερρών

ΠΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες

1

511

ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Σερρών

Σέρρες

(δ. Σερρών)

Ν. Σερρών

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες

1

512

ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Κιλκίς

Κιλκίς

(δ. Κιλκίς)

Ν. Κιλκίς

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες

3

513

ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Κοζάνης

Κοζάνη

(δ. Κοζάνης)

Ν. Κοζάνης

ΠΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες

1

514

ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Κοζάνης

Κοζάνη

(δ. Κοζάνης)

Ν. Κοζάνης

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες

2

515

ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Γρεβενών

Γρεβενά

(δ. Γρεβενών)

Ν. Γρεβενών

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες

1

516

ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Βέροιας

Βέροια

(δ. Βέροιας)

Ν. Ημαθίας

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες

1

517

ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Έδεσσας

Έδεσσα

(δ. Έδεσσας)

Ν. Πέλλας

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες

1

518

ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Γιαννιτσών

Γιαννιτσά

(δ. Πέλλας)

Ν. Πέλλας

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες

2

519

ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Νέων

Μουδανιών

Ν. Μουδανιά

(δ. Νέας Προποντίδας)

Ν. Χαλκιδικής

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες

4

520

ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Πολυγύρου

Πολύγυρος

(δ. Πολυγύρου)

Ν. Χαλκιδικής

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες

1

521

ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Ιωαννίνων

Ιωάννινα

(δ. Ιωαννιτών)

Ν. Ιωαννίνων

ΠΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες

1

522

ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Ιωαννίνων

Ιωάννινα

(δ. Ιωαννιτών)

Ν. Ιωαννίνων

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες

2

523

ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Κέρκυρας

Κέρκυρα

(δ. Κέρκυρας)

Ν. Κέρκυρας

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες

3

524

ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Λάρισας

Λάρισα

(δ. Λαρισαίων)

Ν. Λάρισας

ΠΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικού- Οικονομικού)

8 μήνες

1

525

ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Λάρισας

Λάρισα

(δ. Λαρισαίων)

Ν. Λάρισας

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες

3

526

ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Τρικάλων

Τρίκαλα

(δ. Τρικκαίων)

Ν. Τρικάλων

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες

2

527

ΔΠΒΕ / Κατάστημα Πωλήσεων Βόλου

Βόλος

(δ. Βόλου)

Ν. Μαγνησίας

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες

2

528

ΔΠΒΕ/Κατάστημα

Πωλήσεων Λαμίας

Λαμία

(δ. Λαμιέων)

Ν. Φθιώτιδας

ΔΕ*

Υπάλληλοι Γραφείου

(Διοικητικών Γραμματέων)

8 μήνες

3

*  Τα άτομα που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν σε Υπηρεσιακές Μονάδες των Καταστημάτων Πωλήσεων Βόρειας Ελλάδας και σε αντικείμενα που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πελατών ΔΕΗ Α.Ε (π.χ. εμπορική εξυπηρέτηση πελατών,  ταμεία κ.λ.π.) και σε λοιπές εργασίες γραμματειακής υποστήριξης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ. Αριθ.2/2019 και στα σχετικά Παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στη Μονάδα/Μονάδες της υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του δήμου/των δήμων όπου αυτές εδρεύουν.

Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ αριθ.2/2019, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr. ακολουθώντας τη διαδρομή: Απασχόληση    Θέσεις Εργασίας    Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  1. Για τις θέσεις με κωδικό 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519 και 520 : ΔΕΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Οδός : Αδριανουπόλεως 24, T.K. 55 133 – Θεσσαλονίκη (αρμόδιος: κος Πετρόπουλος Αντώνιος τηλ. 2310 – 482277 & 2310 – 454054).

  2. Για τις θέσεις με κωδικό  521, 522 και 523 : ΔΕΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Οδός : Χρ. Κατσάρη 4, T.K. 452 21 Ιωάννινα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΒΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων (αρμόδιος: κος Πανταζής Δημήτριος  τηλ.     26510 – 38076).

  1.  Για  τις θέσεις με κωδικό  524, 525, 526, 527 και 528 : ΔΕΗ   Κλάδος Πωλήσεων

Κεντρικής Ελλάδας   Οδός : Πατρόκλου 27  (2ος όροφος)  Λαμία, Τ.K:  35 132 και ειδικότερα  στην Υπηρεσία ΔΠΒΕ/Κλάδος   Πωλήσεων Κεντρικής Ελλάδας (αρμόδια: κα Μπαλαθούνη Χριστίνα  & κα Χαλεπλή Αικατερίνη τηλ. 22310 – 25014 & 22310 – 25969).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης  στον τύπο ή της ανάρτησής της στο Κατάστημα της Υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι θέσεις καθώς και στο δημοτικό Κατάστημα του Δήμου όπου αυτή εδρεύει.

ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΛΠ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 10 ΤΗΛ.2103642119

energypress.gr