Προσλήψεις στη θυγατρική της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στην Πελοπόννησο

179

  

anergia

Προσωπικό, που θα απασχοληθεί σε Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, Λακωνία και Μεσσηνία, για το έργο διαχείρισης των απορριμμάτων ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει η Περιβαλλοντική Πελοποννήσου Α.Ε. του Ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Οι υποψήφιοι πρέπει να στείλουν βιογραφικό μέσα σε 10 μέρες, στη διεύθυνση Τ.Θ. 139 Τρίπολη ή ηλεκτρονικά στο info@perivallontikipel.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και θα προτιμηθούν υποψήφιοι που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα, ζητούνται οι εξής ειδικότητες με τα αντίστοιχα προσόντα:

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕΙ ή ΤΕΙ (κωδ. 101) 
Θέσεις προς κάλυψη: Μηχανικοί κατασκευής έργων υποδομών, Μηχανικοί λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων

 • Δίπλωμα Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ή ισοτίμου σχολής εξωτερικού),
 • Πενταετή Προϋπηρεσία σε έργα της ειδικότητάς τους,
 • Εξοικείωση με σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης έργων,
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
 • Πολύ Καλή γνώση Η/Υ και συναφών προγραμμάτων με την ειδικότητά τους,

 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ διαφόρων ειδικοτήτων (κωδ. 102)

 • Πτυχίο Εργοδηγού ή αποδεδειγμένη πενταετή εμπειρία κατασκευών,
 • Απολυτήριο Λυκείου,
 • Εξοικείωση με σύγχρονες μεθόδους κατασκευής έργων,
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν,

 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (κωδ. 103)

 • Άδεια Χειριστή σε ισχύ,
 • Απολυτήριο Λυκείου,
 • Πενταετή Προϋπηρεσία σε κατασκευαστικά έργα ή σε βιομηχανικές μονάδες,
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν,
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν,

 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (κωδ. 104)

Θέσεις προς κάλυψη: Τεχνίτες κατασκευής έργων υποδομής, Αποθηκάριοι, Τεχνίτες Υδραυλικοί, Ηλεκτροτεχνίτες, Τεχνίτες συντηρητές

 • Απολυτήριο Λυκείου,
 • Πενταετή Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση,
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν,
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν,

 

ΟΔΗΓΟΙ (κωδ. 105)      

 • Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης (Γ, Δ & Ε),
 • Απολυτήριο Λυκείου,
 • Πενταετή Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση,
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν,
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν,
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων,

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (κωδ. 106)

Θέσεις προς κάλυψη: Λογιστήριο,Συμβάσεις, Τμήμα Προμήθειων, Γραμματεία ,Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 • Δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ,
 • Πενταετή Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση,
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
 • Άριστη Γνώση χειρισμού Η/Υ,
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (άρρενες)

 

Πηγή: energypress.gr