Προτεινόμενες αλλαγές στον Ν. 4412 /2016

146

  

Επιστολή με ενδιαφέρουσες προτεινόμενες αλλαγές στον Ν. 4412 /2016 απέστειλε προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή  ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Μ. Χωραφάς.

Aναλυτικά, ολόκληρη η επιστολή εδώ.