Πρόγραμμα προσεισμικού ελέγχου για Κρίσιμες Υποδομές (σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.ά) από το “Αντώνης Τρίτσης”

103

  

Ολοκλήρωση/Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου ή και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών (σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και λυμάτων, δημαρχεία, μνημεία και άλλες σημαντικές υποδομές) αρμοδιότητας του Δικαιούχου, βάσει των προδιαγραφών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) προβλέπει ειδικό πρόγραμμα που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» του “Αντώνης Τρίτσης”.

Αναλυτικά,  το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τόσο την πρώτη αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας όσο και τον περαιτέρω έλεγχο και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν ανά περίπτωση (κατηγορίες προτεραιότητας Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου: Α, Β και Γ).

Μπορείτε να δείτε τη σχετική προκήρυξη εδώ