Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή Ελλήνων Μηχανικών στο πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων στην Κίνα

417

  

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συνεργάζεται με τον Οργανισμό Ξένων Εμπειρογνωμόνων της  Κίνας SAFEA (State Administration for foreign Experts Affairs), δίνοντας τη δυνατότητα στους Έλληνες Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων να συνεργαστούν με Κινέζικες εταιρείες ως εμπειρογνώμονες.

Ο εκάστοτε εμπειρογνώμονας θα πρέπει να διαθέτει τις γνώσεις και την εμπειρία ανάλογα με τις ανάγκες τις εταιρείας που θα συνεργαστεί. Οι ανάγκες αυτές μπορεί να αφορούν είτε στην διάγνωση και παροχή οδηγιών για την επίλυση συγκεκριμένου τεχνικού προβλήματος, είτε στην  παροχή τεχνογνωσίας και τη συμμετοχή του στη λειτουργία της επιχείρησης.

Η επιλογή των εμπειρογνωμόνων γίνεται  ως ακολούθως :

Οι προσκλήσεις των κινεζικών εταιρειών καταγράφονται συγκεντρωτικά (αρχείο pdf) και δημοσιεύονται στη σελίδα του ΤΕΕ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ». Ο ενδιαφερόμενος Μηχανικός συμπληρώνει στα αγγλικά την αίτηση και την αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση greok@central.tee.gr.

Οι αιτήσεις θα σταλούν από το ΤΕΕ στην αιτούσα μονάδα του SAFEA.

Οι Μηχανικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα γενικά μπορούν να στείλουν την ίδια αίτηση (χωρίς να συμπληρώσουν συγκεκριμένο κωδικό εταιρείας) για μελλοντική χρήση και εμπλουτισμό της δεξαμενής αιτημάτων που συγκεντρώνει το ΤΕΕ.

Tα έξοδα ταξιδιών, εσωτερικών μετακινήσεων, διαμονής και διατροφής των εμπειρογνωμόνων καθώς και μια μικρή οικονομική αποζημίωση, καλύπτονται εξ ολοκλήρου από την κινεζική εταιρία που αποστέλλει το αίτημα.

Η συμμετοχή των Μηχανικών στο πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να εργαστούν και να ζήσουν στην Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο που παρατηρείται αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και των ιδιωτικών επενδύσεων. Δημιουργεί προοπτικές για μελλοντική συνεργασία και εξοικείωση με ένα περιβάλλον εργασίας που ξεφεύγει από τα ευρωπαϊκά πρότυπα δίνοντας πλεονέκτημα σε όσους διαθέτουν αυτή την εμπειρία.

 

tee.gr