Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων επί των Αναρτημένων Δασικών Χαρτών

164
organo

  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων επί των Αναρτημένων Δασικών Χαρτών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για τις Π.Ε Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης ως εκπρόσωποι του ΤΕΕ/ΤΔΕ.

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος πρέπει να αποσταλούν μέχρι και την Δευτέρα 3/8/2020
στο patra@tee.gr .