Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Διπλωματούχων Μηχανικών για συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κοζάνης

398

  

TEE.TDMΤο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμ. Δυτικής Μακεδονίας, συγκροτεί Ομάδα Εργασίας (Ο.Ε.) από Διπλωματούχους Μηχανικούς για την επεξεργασία θέσεων του Τμήματος σχετικά με την αναμενόμενη διαδικασία αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχέδιου του Δήμου Κοζάνης.

Η Ο.Ε. θα προετοιμάσει τις θέσεις – προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ στην αναμενόμενη φάση διαβούλευσης σε συνέχεια ανάλογων παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν σε προγενέστερα στάδια.

Όσοι εκ των συναδέλφων ενδιαφέρονται παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το ΤΕΕ/ΤΔΜ (Μπουσίου & Εστίας 3, Κοζάνη, τηλ. 2461028030) ή μέσω e-mail στο tee_koz@tee.gr μέχρι 31 Ιουλίου 2014. 


Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΔΜ


Ο Πρόεδρος 
Δημήτρης Mαυροματίδης

 

 

Πηγή: energeiakozani.gr