Πρόσκληση Υποβολής Αιτημάτων Εκτέλεσης Έργων Κατεδάφισης Αυθαιρέτων Κατασκευών σε δασικές-αναδασωτέες εκτάσεις

486

  

YPEKAΠρόσκληση Υποβολής Αιτημάτων Εκτέλεσης Έργων Κατεδάφισης Αυθαιρέτων Κατασκευών σε δασικές-αναδασωτέες εκτάσεις με ένταξή τους στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου, που αφορά στην Αντιμετώπιση αυθαιρεσίας / παρανομίας στο οικιστικό περιβάλλον, για το έτος 2014.

Πρόσκληση Υποβολης Αιτημάτων

ypeka.gr