Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (2 Mηχανικών) στη ΔΕΗ

472

  

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τις ανάγκες του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5, ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 09/04/2020-22/04/2020

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.