Πρόταση από ΝΔ για την αναβάθμιση κτιρίων

204

  

Στο τραπέζι της συζήτησης ρίχνει η ΝΔ ένα σχέδιο για την οικοδομή.

Όποιος ιδιοκτήτης προχωρά σε δαπάνες οχι μόνο ενεργειακής, αλλά γενοικότερα λειτουργικής ή αισθητικής αναβάθμισης κάποιου ακινήτου του, είτε κατοικίας είτε επαγγελματικού, και λαμβάνει φορολογικά στοιχεία για αυτές, τότε έως και το 40%- 50% της σχετικής δαπάνης θα μειώνει τον φόρο εισοδήματος του ιδιοκτήτη ή αν δεν προκύπτει φόρος εισοδήματος, τον ΕΝΦΙΑ.

Για να δοθεί η έκπτωση φόρου θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να ζητήσει και να λάβει φορολογικά παραστατικά, όπως αποδείξεις και τιμολόγια, από τους τεχνικούς που θα πραγματοποιήσουν τις σχετικές εργασίες καθώς και από τις επιχειρήσεις που θα προμηθευτεί τα οικοδομικά υλικά.

Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις

Σημειώνεται οτι η χώρα μας έχει αναλάβει  υποχρεώσεις έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν στην εξειδίκευση της εφαρμογής του ΕΣΕΚ 2020 -2030, που προβλέπει  ένα πρόγραμμα μαζικών παρεμβάσεων στο κτιριακό απόθεμα της Ευρώπης, επενδύοντας κονδύλια ύψους 170 δισ. ευρώ, για την επίτευξη των στόχων εξοικονόμησης ενέργειας στο 32,5% έως το 2030.

Ο κτιριακός τομέας αντιπροσωπεύει τα 3/4 της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης και αντίστοιχα των δαπανών της Ευρώπης για ενέργεια και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν, μια ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να μειώσει την ενεργειακή κατανάλωση κατά 40% και να καταστήσει εφικτό τον στόχο για εξοικονόμηση ενέργειας κατά 32,5% μέχρι το 2030.

Ο νέος σχεδιασμός για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων έχουν τεθεί στο πλαίσιο της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή και της συμφωνίας του Παρισιού όσο και της αναπτυξιακής της διάστασης σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς «η ενεργειακή αναβάθμιση δίνει την ευκαιρία για περιφερειακή ανάπτυξη, με την εμπλοκή πολλών τοπικών επιχειρήσεων και τη δημιουργία αρκετών θέσεων εργασίας.

ered.gr