Πρόταση διάσωσης των διατηρητέων κτιρίων

481

  

Την εφαρμογή 10ετούς προγράμματος διάσωσης των διατηρητέων κτιρίων με χρηματοδότηση από εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους προτείνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτηρίων και Μνημείων, επισημαίνοντας ότι η διάσωση και ανάδειξη της Αρχιτεκτονικής µας Κληρονοµιάς, είναι πολλαπλά αναγκαία και επωφελής όχι µόνο για λόγους πολιτιστικούς, αλλά κυρίως για λόγους εθνικούς και ιστορικούς.
Η πρόταση του Συλλόγου όπως διατυπώθηκε χθες Δευτέρα στην Ετήσια Τακτική Γενική του Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας με συμμετοχή του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργου Δημαρά, του Προέδρου της ΠΟΜΙΔΑ κ. Στράτου Παραδιά και του προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Γιώργου Στασινού προβλέπει την διάθεση €100 εκατ. το χρόνο που μπορούν να προέλθουν από Κοινοτικούς πόρους ή από την εκχώρηση ενός ποσοστού από τα έσοδα που εισπράττει κάθε χρόνο το κράτος από τον ΕΝΦΙΑ για τη χρηματοδότηση δράσεων όπως:
-Επιχορήγηση εργασιών στερέωσης, αποκατάστασης και επανάχρησης ή αλλαγής χρήσης διατηρητέων Κτηρίων και Μνημείων.
-Δημιουργία Ενιαίου ψηφιακού Μητρώου Διατηρητέων Κτηρίων και Μνημείων, προσβάσιμου στο κοινό, με πολλές εφαρμογές (Εκπαίδευση, Τουρισμός, Επιχειρηματικότητα, Κτηματαγορά κλπ).
-Δημιουργία Μητρώων Μελετητών και Κατασκευαστών Έργων σε Διατηρητέα Κτήρια και Μνημεία.
-Χρηματικές αποζημιώσεις ιδιοκτητών για απαλλοτριώσεις Σ.∆., λόγω χαρακτηρισμών των κτηρίων ιδιοκτησίας τους ως Διατηρητέων ή/και ως Μνημείων.

«Οι υποχρεώσεις των Κρατικών Φορέων απέναντι στα κτήρια αυτά δεν εξαντλούνται με τον χαρακτηρισμό τους ως Διατηρητέων. Η λανθασμένη αυτή Κρατική αντίληψη αποτελεί την κυριότερη αιτία της σημερινής εικόνας των «εγκαταλειμμένων» ή κενών ή ετοιμόρροπων ή επικίνδυνα ετοιμόρροπων Διατηρητέων Κτηρίων και Μνημείων, που αυξάνονται καθημερινά στα ιστορικά κέντρα της Αθήνας και των άλλων πόλεων και οικισμών και της υπαίθρου της χώρας μας», τόνισε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτέκτονας κ. Νίκος Χαρκιολάκης, Επίτιμος Διευθυντής Αναστήλωσης Νεωτέρων και συγχρόνων Μνημείων του ΥΠΠΟ.

ered.gr