Πρόταση ΤΕΕ ΒΑ Αιγαίου για αντισεισμική θωράκιση των κτιρίων

244

  

Ενδιαφέρουσα πρόταση από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τους Δημάρχους του Βορείου Αιγαίου:

Καθώς σχεδιάζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο, θα μπορούσαν να προταθούν από τη χώρα μας, σε συνεργασία και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα σεισμικά φαινόμενα, όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες, μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού, συντονισμού, μεθοδικότητας και συνεκτικής συνεχούς προσπάθειας προκειμένου να προβλεφθούν από την ΕΕ δράσεις ενίσχυσης και αντισεισμικής θωράκισης των υφιστάμενων κτιρίων, κατά αντιστοιχία της ενεργειακής αναβάθμισης η οποία χρηματοδοτείται μέχρι σήμερα. Υπάρχει και στην περιοχή μας μεγάλος αριθμός παλαιών κτιρίων τα οποία δεν έχουν κατασκευαστεί με τον Αντισεισμικό Κανονισμό, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος κατάρρευσης να είναι μεγάλος.

Επειδή, η ευθύνη βαραίνει τον ιδιοκτήτη για την επισκευή και την συντήρηση των κτιρίων είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κίνητρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια των εν λόγω κτιρίων.

Κτίρια σχεδιασμένα έστω και με τον παλαιό αντισεισμικό κανονισμό μπορούν να συμπεριφερθούν αρκετά καλά και να αντέξουν   σε μεγάλου μεγέθους σεισμούς. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει και οι αντισεισμικοί κανονισμοί φαίνεται ό,τι αποδίδουν στην πράξη. Οι κατασκευές που σχεδιάζονται από τους μηχανικούς είναι αξιόπιστες με ιδιαίτερα καλή συμπεριφορά. Τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί με  αντισεισμικό κανονισμό και έχουν χτιστεί τη δεκαετία του ΄80 συμπεριφέρθηκαν αρκετά καλά στο βίαιο αυτό συμβάν. Το πρόβλημα έγκειται με τα παλαιά κτίρια, όπου οι όποιες αστοχίες, προέκυψαν, επειδή είχαν κατασκευαστεί χωρίς την πρόβλεψη σεισμού,  και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προβούν σε εργασίες συντήρησης – επισκευής. Με δεδομένο ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή με έντονη σεισμικότητα θα πρέπει να δοθούν  κίνητρα στον ιδιώτη και στον πολίτη για να θωρακίσει το κτίριο του.

Με εκτίμηση
Για το ΤΕΕ/Τμήμα ΒΑ Αιγαίου
Ο Πρόεδρος

Μανωλακέλλης Ευστράτιος

lesvosnews.net