Πτώση 37,9% στον όγκο οικοδομικής δραστηριότητας τον Οκτώβριο

464

  

πτώση

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), τον Οκτώβριο του 2015 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.125 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 171,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 661,2 χιλιάδες m3 όγκου.

Παρουσίασε δηλαδή μείωση κατά 11,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 29,6% στην επιφάνεια και κατά 37,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, το ίδιο διάστημα αντιστοιχούν σε 170,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 656,8 χιλιάδες m3 όγκου, εμφανίζοντας πτώση κατά 29,9% στην επιφάνεια και κατά 38,2% στον όγκο, σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2014.

Επίσης, οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας τον Οκτώβριο, στο σύνολο της χώρας, αντιστοιχούν σε 1,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 4,4 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το εξεταζόμενο διάστημα είναι 0,7%.

Σε ότι αφορά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Νοέμβριο 2014 έως τον Οκτώβριο 2015, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 13.119 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.717,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 14.157,1 χιλιάδες m3 όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2013 – Οκτωβρίου 2014 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 1,1% στην επιφάνεια και κατά 22,3% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, παρουσιάζει στο σύνολο της χώρας, πτώση κατά 8,1% στην επιφάνεια και κατά 8,4% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2013 – Οκτωβρίου 2014.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 26,5%.

Τέλος, το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2015, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 5,9% στην επιφάνεια και κατά 31,8% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2014.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, σημειώνει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 6,1% στην επιφάνεια και κατά 6,4% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2014.

Πηγή: euro2day.gr