Πότε θα έχουμε δασικούς χάρτες;

564

  

Άρθρο στην εφημερίδα ” ΤΑ ΝΕΑ” του Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ, Μιχάλη Καλογιαννάκη.
Φαίνεται ότι το “σύστημα” έχει κολλήσει στη σύνταξη δασικών χαρτών και κατ’ επέκταση έχουν κολλήσει τα ακίνητα που επηρεάζονται από αυτούς. Δεν είναι μόνο οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για σειρά ζητημάτων (οικιστικές πυκνώσεις, εκχερσώσεις, πρόδηλα σφάλματα, κλπ) που καθυστερούν τη διαδικασία, αλλά φαίνεται πως έχει κολλήσει και η εξέταση των αντιρρήσεων που έχουν καταθέσει οι ενδιαφερόμενοι.
Κανείς δεν φανταζόταν στις αρχές του 2017, όπου αναρτήθηκαν οι πρώτοι προσωρινοί δασικοί χάρτες, σε περιοχές όπως οι νομοί Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Αχαΐας, να μην έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα η απόφαση για την αντίρρηση που έχει καταθέσει κάποιος πολίτης.
Το πρόβλημα οφείλεται εν μέρει στο μεγάλο αριθμό αντιρρήσεων, οφείλεται όμως και στην μη εξέταση πολλών από αυτών, ως πρόδηλα σφάλματα. Ο μεγάλος αριθμός αντιρρήσεων βέβαια προκύπτει και από άλλους λόγους, όπως η έκταση της περιοχής καθώς και το αυστηρό νομικό πλαίσιο που διέπει τη δασική νομοθεσία.
Πέρα όμως από τα παραπάνω, μεγάλο πρόβλημα υπάρχει και στην στελέχωση των επιτροπών και των αποζημιώσεων των μελών τους. Ο φόρτος εργασίας είναι τεράστιος για το συγκριτικά μικρό αριθμό επιτροπών, ενώ καλούνται να εξετάσουν ζητήματα, για τα οποία ενδεχομένως δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις. Πιο συγκεκριμένα, για θέματα που αφορούν στα γεωμετρικά στοιχεία των θεσμικών γραμμών ή της φωτογραμμετρικής προσέγγισης του υποβάθρου με το οποίο καλούνται να αποφασίσουν, αποτελούν ζητήματα πολλές φορές ξένα στα μέλη των επιτροπών. Δυστυχώς, ενώ η νομοθεσία επιτρέπει τη συμμετοχή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών στις εν λόγω επιτροπές, οι οποίοι έχουν και τις αντίστοιχες γνώσεις φωτογραμμετρίας και ακριβειών/αποκλίσεων, δεν έχουν κληθεί να συμμετέχουν και έτσι δεν εξετάζονται γρήγορα και αποτελεσματικά οι αντιρρήσεις των πολιτών για τα αντίστοιχα ζητήματα.
Το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο για την ολοκλήρωση της σύνταξης των δασικών χαρτών, διότι θα πρέπει να βρεθεί λύση άμεσα για τις περιπτώσεις όπου οι πολίτες έχουν καταθέσει αιτήματα εξαγοράς για εκχερσωμένες εκτάσεις.
Επιπροσθέτως, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, μία και καλή, οι περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί οικιστικές πυκνώσεις, όπου με τις προηγούμενες διαδικασίες, οι πολίτες οι οποίοι θίγονται, ακόμα και αν είχαν δίκιο, δεν μπορούσαν να καταθέσουν αντίρρηση. Συγχρόνως, πρέπει να βελτιωθεί, η διαδικασία εξέτασης πρόδηλων σφαλμάτων, ώστε να γίνει πιο λειτουργική και να επιταχυνθεί η διαδικασία των αλλαγών του δασικού χάρτη στις περιπτώσεις αυτές.
Η αναγκαιότητα αυτή καθίσταται ακόμα μεγαλύτερη, διότι το επόμενο διάστημα, αναμένεται να αναρτηθούν οι προσωρινοί δασικοί χάρτες για το υπόλοιπο της χώρας.
Οι καθυστερήσεις και το επακόλουθο μπλοκάρισμα των αντίστοιχων ακινήτων, δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο, τη στιγμή που η χώρα μας φαίνεται να έχει τη δυνατότητα να επανέλθει σε μία κανονική κατάσταση.