Πώς θα δοθεί η δεύτερη ευκαιρία για δήλωση «κρυφών» τετραγωνικών

162

  

Προωθείται στη Βουλή νέα ρύθμιση που θα επιτρέπει σε ιδιοκτήτες να δηλώσουν «ξεχασμένα» τετραγωνικά των ακινήτων τους με έκπτωση στα υπέρογκα πρόστιμα για το ΤΑΠ και τα δημοτικά τέλη.

Στη τελική ευθεία για τη Βουλή βρίσκεται νομοθετική διάταξη που θα δίνει δεύτερη ευκαιρία σε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν εντάχθηκαν στην προηγούμενη ρύθμιση, να αποκαλύψουν στους δήμους τα «κρυφά τετραγωνικά» και να γλυτώσουν υπέρογκες αναδρομικές χρεώσεις φόρων και τελών και υψηλά πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα ρύθμιση θα προβλέπει ότι τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων θα είναι μικρότερα από αυτά που επιβάλλονται σήμερα και τα οποία στο ΤΑΠ μπορεί να φθάσουν και το 200% του τέλους που αναλογεί, ενώ στα δημοτικά τέλη το 100% της αρχικής οφειλής.

Οι χρεώσεις θα είναι κλιμακωτές ανάλογα με τον χρόνο αποκάλυψης των αδήλωτων επιφανειών και θα «τρέχουν» από την 1-1-2020, ενώ θα τεθεί πλαφόν 50% στα ποσά των προσαυξήσεων και των προστίμων ώστε όσοι δηλώνουν εκπρόθεσμα τις επιφάνειες των ακινήτων τους μετά από μεγάλα χρονικά διαστήματα να μην επιβαρύνονται με τα ισχύοντα εξοντωτικά ποσά.

Ειδικότερα οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα καλούνται να καταβάλουν τα ποσά των δημοτικών φόρων και των δημοτικών τελών που αναλογούν στα επιπλέον δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα μόνο για την περίοδο από την 1η-1-2020 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης, προσαυξημένα κατά:

  • 20% εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει εντός εξαμήνου από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
  • 25% εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά το πρώτο εξάμηνο επαναλειτουργίας της πλατφόρμας και πριν από τη συμπλήρωση 12 μηνών από την έναρξη αυτή.
  • 30% εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει το επόμενο εξάμηνο μετά τους 12 μήνες επαναλειτουργίας της πλατφόρμας.
  • 35% εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μέσα στο επόμενο εξάμηνο και μετά τους 18 μήνες επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
  • 40% στην περίπτωση που η δήλωση υποβληθεί στο εξάμηνο που ακολουθεί, 24 μήνες μετά από την επαναλειτουργία της πλατφόρμας
  • 45% εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά από 30 μήνες
  • 50% εάν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την πάροδο 36 μηνών από την έναρξη επαναλειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το νέο κύκλο δηλώσεων των «ξεχασμένων» τετραγωνικών μέτρων στους δήμους αναμένεται να ανοίξει τον Μάιο, οπότε θα έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των δηλώσεων που είχαν υποβληθεί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2020.

Οι δήμοι που ολοκληρώνουν την εκκαθάριση των δηλώσεων θα αποστέλλουν τα στοιχεία στον ΔΕΔΔΗΕ ώστε να αναπροσαρμοστούν οι χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος με βάση τις νέες επιφάνειες των ακινήτων.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να εξοφλήσουν τα ποσά των επιπλέον δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών που υπολογίζονται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2020, σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Το ελάχιστο όριο κάθε μηνιαίας δόσης, πλην της τελευταίας, θα είναι 10 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και 50 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.

businessdaily.gr