Ρύθμιση αυθαιρέτων κατηγορίας 5 και δυνατότητα ένταξής τους σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης ζητά το ΤΕΕ/ΤΔΜ

280

  

Επιστολή προς τον Υπουργό ΠΕΝ με την οποία ζητά ρύθμιση αυθαιρέτων κατηγορίας 5 και δυνατότητα ένταξής τους σε προγράμματα ενεργειακής ανβάθμισης απέστειλε το ΤΕΕ/ΤΔΜ.

Aναλυτικά η  επιστολή εδώ.