ΣΑΤΕ: Κίνδυνος διατάραξης του ανταγωνισμού στις δημοπρατήσεις έργων

304

  

sateΤην άμεση έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης η οποία θα διατηρεί το καθεστώς κατάθεσης πρωτότυπης βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ μαζί με την προσφορά κατά τις δημοπρατήσεις δημοσίων έργων, ζητά ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) από τους Υπουργούς ΥΠΟΜΕΔΙ Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκο Μητσοτάκη, επισημαίνοντας τον κίνδυνο διατάραξης των συνθηκών ανταγωνισμού.

Όπως τονίζει ο ΣΑΤΕ στη σχετική ανακοίνωση, με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, ο οποίος αναφέρεται στις «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», καταργήθηκε γενικώς, από τις 26 Ιουνίου 2014, η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων δημοσίων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους ως προς το σύνολο των συναλλαγών τους με τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα (στενού και ευρύτερου). Μεταξύ αυτών και οι διατάξεις που προβλέπουν ότι «για τη συμμετοχή εργοληπτικής επιχείρησης οποιασδήποτε τάξης του ΜΕΕΠ σε δημοπρασία δημοσίου έργου, το οποίο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, απαιτείται η προσκόμιση αποκλειστικά και μόνο του πρωτοτύπου της βεβαίωσης εγγραφής της στο ΜΕΕΠ».

Δεδομένου, όπως επισημαίνεται στο έγγραφο προς τους δυο υπουργούς ότι «η πρόβλεψη του νομοθέτη για συμμετοχή στις δημοπρασίες που δεν υπερβαίνουν το εκάστοτε οριζόμενο όριο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών, μόνο με πρωτότυπη βεβαίωση του ΜΕΕΠ έγινε για να διασφαλιστεί ότι η υποβολή προσφορών θα γίνεται από επιχειρήσεις που πραγματικά ενδιαφέρονται για την υλοποίηση του εκάστοτε έργου και για να μην διαταράσσονται οι υγιείς ανταγωνιστικές συνθήκες στις δημοπρασίες», ο ΣΑΤΕ ζητά να ενεργοποιηθεί η πρόβλεψη του νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση για διατήρηση της απαίτησης προσκόμισης αποκλειστικά και μόνο πρωτότυπης βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ για τη συμμετοχή εργοληπτικής επιχείρησης οποιασδήποτε τάξης του ΜΕΕΠ σε δημοπρασία δημοσίου έργου.

Σε αντίθετη περίπτωση, υπογραμμίζει ο ΣΑΤΕ θα διαταραχθεί σοβαρά και με απρόβλεπτες συνέπειες, ο ανταγωνισμός στη δημοπράτηση έργων, που ήδη – εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις εξ αυτής – έχουν οδηγήσει σε κατάθεση προσφορών με τις μέσες εκπτώσεις να κυμαίνονται σε επίπεδα πάνω του 50%.

Πηγή:www.capital.gr