Σεμινάριο με θέμα:«Διενέργεια Πραγματογνωμοσυνών αρμοδιότητας ΤΕΕ & Δικαστηρίων» από το ΤΕΕ/ΤΑΣ

320

  

Την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / τμήματος Ανατολικής Στερεάς (Πλατεία Ελευθερίας 3 – Λαμία), θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο με θέμα:«Διενέργεια Πραγματογνωμοσυνών αρμοδιότητας ΤΕΕ & Δικαστηρίων». Εισηγητής θα είναι ο κ. Θεοφάνης Κάκος, Πολιτικός Μηχανικός.

Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα διενέργειας και συγγραφής πραγματογνωμοσυνών. Θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες συγγραφής τεχνικών κειμένων, θα αναπτυχθεί η σχετική μεθοδολογία διενέργειας πραγματογνωμοσύνης και θα περιγραφούν με σαφήνεια η δομή και οι απαιτήσεις συγγραφής μιας τέτοιου είδους μελέτης.

Έμφαση θα δοθεί στη σχετική νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές που διέπουν τις πραγματογνωμοσύνες, ενώ το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί με συγκεκριμένα παραδείγματα.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση και το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Λυκόπουλος Αθανάσιος

Πρόγραμμα Ημερίδας

Πρόσκληση