Σεμινάριο Μικρής Διάρκειας: «Χρήσιμα εργαλεία για την επιτυχή επαγγελματική και επιχειρηματική εξέλιξη των μηχανικών»

641

  

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει Σεμινάριο μικρής διάρκειας: «ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΕΣΠΑ 2014-2020, ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕTINΓΚ, RPOJECT MANAGEMENT)

Το σεμινάριο είναι διαρκείας 20 ωρών και θα διεξαχθεί στις 15,16,17,18 και 22/01/2019 στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49 – Ισόγειο) στη Θεσσαλονίκη

Το σεμινάριο διοργανώνεται με πρωτοβουλία της ΜΕ Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ και απευθύνεται σε μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όλων των ειδικοτήτων, προκειμένου να καταρτισθούν σε θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος τα οποία είναι χρήσιμα στους τομείς της διοίκησης τεχνικών έργων, της δημιουργίας/υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησής τους/τεχνικού τους γραφείου και ευρύτερα της επαγγελματικής τους εξέλιξης και της ανταγωνιστικής τους θέση στην αγορά εργασίας.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 10€ για τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ κάτω 5ετίας και 20€ για τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ άνω 5ετίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν το κόστος συμμετοχής στο λογαριασμό του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη Τράπεζα της Ελλάδας με ΙΒΑΝ: GR7101011210000000000026017 και να υποβάλουν σχετική ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί σε όσους το παρακολουθήσουν ανελλιπώς (υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον στο 90% της διάρκειάς του) σχετική βεβαίωση παρακολούθησης από το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Επιστημονικός Υπεύθυνος : κ. Ιωάννης Τσιτσόπουλος, ΑΤΜ (MBA, Msc, CMI Dip. Man.), Expert Programme Manager Σχεδιασμού και Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας