Σεμινάριο Πολυτεχνείου Κρήτης για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε έργα ενεργειακής απόδοσης στον τριτογενή τομέα στην Αθήνα

418

  

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων σας προσκαλεί στο σεμινάριο που διοργανώνει με θέμα «Καλές πρακτικές και εργαλεία για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε έργα ενεργειακής απόδοσης στον τριτογενή τομέα», την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018, στις 9:30 – 13:30 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Ακαδημίας 7, Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν καλές πρακτικές για την υλοποίηση έργων ενεργειακής απόδοσης μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης. Θα παρουσιαστεί το εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης επενδύσεων σε έργα ενεργειακής απόδοσης στον τριτογενή τομέα, το οποίο έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Trust-EPC-South, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και τα αποτελέσματα της εφαρμογής του σε πιλοτικά έργα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η προστιθέμενη αξία του εργαλείου έγκειται στην τυποποιημένη προσέγγιση που ακολουθείται για την μοντελοποίηση 45+ τεχνικών παρεμβάσεων εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας σε διαφορετικούς τύπους κτιρίων και στο γεγονός ότι η εφαρμογή του πιστοποιείται από τρίτο ανεξάρτητο φορέα, την Bureau Veritas, έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους στον κόσμο στις υπηρεσίες πιστοποίησης. Τέλος, θα παρουσιαστούν περιπτώσεις μελέτης από έργα στον τριτογενή τομέα στη χώρα μας.

Το σεμινάριο, διοργανώνεται με την υποστήριξη της Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και  απευθύνεται σε φορείς που ασχολούνται με έργα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια του τριτογενούς τομέα, όπως Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών και άλλες εταιρείες στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις του τομέα υπηρεσιών (τουρισμός, εκπαίδευση, υγεία, εμπόριο, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, άλλες υπηρεσίες), φορείς πολιτικής και λήψης αποφάσεων.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ
  • Ενημερωθείτε για εναλλακτικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης και υλοποίησης έργων ενεργειακής απόδοσης
  • Μάθετε για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και νέα υποστηρικτικά εργαλεία αξιολόγησης
  • Εμπνευστείτε από καλές πρακτικές και παραδείγματα έργων ενεργειακής απόδοσης στον τριτογενή τομέα
  • Ανταλλάξτε απόψεις! Συζητείστε με φορείς της αγοράς

ΕΓΓΡΑΦΗ

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν, απαιτείται όμως προεγγραφή στον σύνδεσμο https://goo.gl/forms/ozOUYDEnS83gxMLt2.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο maria.frangou@enveng.tuc.gr

Βρείτε συνημμένο την πρόσκληση – πρόγραμμα του σεμιναρίου