Σεμινάριο: Τα όρια των ευθυνών Μηχανικών κατά τις διατάξεις του Νόμου 4495/2017.

583

  

Σεμινάριο με θέμα: Τα όρια των ευθυνών Μηχανικών κατά τις διατάξεις του Νόμου 4495/2017 (Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος) – 2ος κύκλος (επαναληπτικό) διοργανώνει το ΤΕΕ στις 23/09/2019 με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Καρατσώλης – Δικηγόρος

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ