Σεμινάριο ΤΕΕ/ΤΚΜ: «Χημικοί και Ραδιολογικοί κίνδυνοι στο Εσωτερικό Περιβάλλον»

418

  

Logo_teetkm

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Χημικοί και Ραδιολογικοί κίνδυνοι στο Εσωτερικό Περιβάλλον», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25.11.2015 στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Μ. Αλεξάνδρου 49.

 Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί υπολογιστικό εργαλείο το οποίο αναπτύχτηκε για την εκτίμηση χημικών και ραδιολογικών κινδύνων που απειλούν τους κατοίκους ή τους χρήστες κτιρίων νέας ή παλαιότερης κατασκευής.  Επειδή η εσωτερική ρύπανση των κτιρίων έχει προφανείς  επιπτώσεις στην υγεία, την άνεση και την παραγωγικότητά των πολιτών, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη συμμετοχή των συναδέλφων μηχανικών, ώστε να ενημερωθούν για τις δυνατότητες ελέγχου και περιορισμού των Χημικών και Ραδιολογικών κινδύνων στις δημόσιες και ιδιωτικές κατασκευές.
Το σεμινάριο επιμόρφωσης αποτελεί δράση του έργου: Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment – CheRRIE το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας  Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013, στο οποίο συμμετέχει το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ορυκτολογίας και Κρυσταλλογραφίας της Ακαδημίας Επιστημών της Βουλγαρίας, που είναι ο επικεφαλής εταίρος, το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ, το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης,  τον Πανελλήνιο Σύλλογο Χημικών Μηχανικών και το Επιμελητήριο Αρχιτεκτόνων Σόφιας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο ΤΕΕ/ΤΚΜ. Η αίτηση και το πρόγραμμα του σεμιναρίου, τα οποία και επισυνάπτονται, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/SEMINARIA/CheRRIE


Θ
α χορηγηθεί σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.