Σε Δήμους λιμενικά έργα, αναπλάσεις και διαχείριση αιγιαλού και παραλίας.

233

  

Παράκτιοι Δήμοι της χώρας αποκτούν τη δυνατότητα να συστήσουν Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία, μέσω των οποίων θα αναλάβουν τη διοίκηση και τη διαχείριση του αιγιαλού και της παραλίας, να εισπράττουν τέλη ελλιμενισμού και παράλληλα να προωθήσουν τεχνικά έργα και αναπλάσεις.

Την αρχή κάνει ο Δήμος Αλίμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου πήρε σχετική  ομόφωνη απόφαση στη συνεδρίαση που έγινε την Τετάρτη 10 Ιουλίου, η οποία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, που ξεκινά η νέα θητεία της δημοτικής αρχής.

Ο νόμος

Σημειώνεται ότι με το νόμο 4504/2017 και σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε πρόσφατα, δύνεται η δυνατότητα στους Δήμους, που δεν έχουν Λιμενικό Ταμείο, να συστήσουν Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία, για να μπορούν να διαχειριστούν και να αξιοποιήσουν τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τις παράκτιες ζώνες της περιοχής τους.

Ως επί το πλείστον στα νησιά υπάρχει Λιμενικό Ταμείο, που διαχειρίζεται τα θέματα των λιμανιών και υπάγεται στους δήμους. Με την πρόσφατη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στους δήμους που δεν υπάρχει στην έδρα τους Λιμενικό Δημοτικό Ταμείο, να συστήσουν Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο.

Το Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο θα είναι μια υπηρεσία ενσωματωμένη απευθείας στο οργανόγραμμα του δήμου, σε επίπεδο τμήματος, μια υπηρεσιακή μονάδα που θα αναλαμβάνει να λύνει θέματα ζώνης λιμένα, όπως ελλιμενισμός, ανταποδοτικά τέλη, αναπλάσεις, τεχνικά έργα κ.α.

Αυτό σημαίνει ότι οι Δήμοι, που θα συστήσουν Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο θα μπορούν αυτοτελώς, χωρίς τις εγκρίσεις της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου και άλλων εμπλεκομένων φορέων, να διαχειρίζονται τις χρήσεις και τα έργα στην παράκτια ζώνη ευθύνης τους.

Για να συσταθεί Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο σε Δήμο, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου 4504/2017 και της σχετικής ΚΥΑ, όπως επίσης μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα, με πρωτοβουλία του υπουργείου Εσωτερικών να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση, που να το επιτρέπει. Ακολουθεί απόφαση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, για τη σύσταση της αυτοτελούς μονάδας για τη διαχείριση της παραλιακής ζώνης.

Ορφανά λιμάνια

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα στην  πλειοψηφία τους τα Λιμενικά Ταμεία είναι υποστελεχωμένα, μπορεί ακόμη και να μην διαθέτουν υπάλληλο, δεν μπορούν να εισπράξουν τα λιμενικά τέλη, δεν έχουν τεχνογνωσία και δεν μπορούν ακόμη και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά χρηματοδοτήσεις από κρατικούς και κοινοτικούς πόρους.

Παράλληλα υπάρχουν πλήθος λιμάνια έχουν λιμενική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν φορέα διαχείρισης και κατά συνέπεια δεν εισπράττονται λιμενικά τέλη και δεν μπορούν να γίνουν σε αυτά έργα βελτίωσης και συντήρησης.

Έτσι, καταλήγουν να μην εξυπηρετούν τους χρήστες του λιμανιού και πολλές φορές να υπάρχει κίνδυνος για την ζωή των χρηστών από πιθανά ατυχήματα, εξαιτίας της μη συντήρησής τους.

Δήμος Αλίμου

Σχετικά με την ομόφωνη απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου για τη σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου,ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης μιλώντας στο notia.gr δήλωσε ότι:

«Πρόκειται για κάτι το οποίο και προεκλογικά είχαμε δεσμευτεί, από 1η Σεπτεμβρίου ξεκινά η νέα μας θητεία, τότε θα αρχίσει η υλοποίηση των προεκλογικών μας δεσμεύσεων, μπορούμε όμως προπαρασκευαστικά να πάρουμε μια αρχική απόφαση και να έρθουμε τον Σεπτέμβριο να πάρουμε την τελική απόφαση που θα αποτελεί και την τροποποίηση του οργανισμού μας. Ο νόμος που φτιάχτηκε πριν από δυο χρόνια, μας δίνει τη δυνατότητα σαν δήμος, να συστήσουμε Λιμενικό Δημοτικό Γραφείο. Δηλαδή ότι ήταν μέχρι πρόσφατα τα Λιμενικά Ταμεία, που ήταν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και αναλάμβαναν τη διαχείριση ζωνών λιμένος.

Κάθε νησί έχει Λιμενικό Ταμείο, που διαχειρίζεται τα θέματα των λιμανιών και υπάγεται στους δήμους. Με πρόσφατη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στους δήμους που δεν υπάρχει στην έδρα τους Λιμενικό Δημοτικό Ταμείο, να συστήσουν Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο.

Θα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες, απλά θα είναι μια υπηρεσία ενσωματωμένη απευθείας στο οργανόγραμμα του δήμου. Σε επίπεδο, συνήθως αυτοτελούς τμήματος, θα έχουμε μια υπηρεσιακή μονάδα που θα αναλαμβάνει να λύνει θέματα ζώνης λιμένα. Ελλιμενισμός, ανταποδοτικά τέλη, αναπλάσεις, τεχνικά έργα, τα πάντα. Εμείς λοιπόν επειδή είμαστε μια τουριστική περιοχή, επειδή στα όρια μας έχουμε δυο λιμένες, τη μαρίνα Αλίμου και το λιμανάκι των ψαράδων, αλλά και όλο το ενδιάμεσο που ουσιαστικά είναι λιμενική ζώνη, με κρηπιδώματα και ακτές, προτείνουμε στο δημοτικό συμβούλιο ο δήμος μας να συστήσει την υπηρεσιακή μονάδα αυτή και να αναλάβει τη διοίκηση και τη διαχείριση του αιγιαλού και της παραλίας.

Αυτό σημαίνει για παράδειγμα, ότι σήμερα που ταλαιπωρούμαστε την τρύπα (μπροστά στο Cine Άλιμος), αν υπήρχε το Λιμενικό Γραφείο, θα είχαμε εμείς την αρμοδιότητα για να την επισκευάσουμε. Γιατί φεύγει η αρμοδιότητα από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου και έρχεται στον δήμο. Και έτσι ο δήμος θα είναι αυτός που θα κάνει «κουμάντο» και θα καθορίζει τις χρήσεις και τη διαχείριση στον αιγιαλό και στην παραλία.

Αν θελήσουμε για παράδειγμα να μισθώσουμε κάποιο χώρο, θα εισπράττει ο δήμος, σήμερα εισπράττει το δημόσιο, αν θελήσουμε να κάνουμε μια επισκευή το οκ θα το δώσει ο δήμος. Δηλαδή γινόμαστε σαν δήμος, ένας φορέας πού πιο άρτιος και ολοκληρωμένος, σε σχέση με την δικαιοδοσία μας και τη αρμοδιότητά μας, μέχρι τη θάλασσα.

Δεν αποκτάμε βεβαίως πλήρεις αρμοδιότητες, μέχρι τη θάλασσα, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό, συμπληρώνουμε τις σημερινές μας αρμοδιότητες. Παράδειγμα, θέλουμε να κάνουμε ανάπλαση, στο λιμανάκι των ψαράδων, όταν έχουμε Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο, μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να ζητάμε άδεια από την Κτηματική Υπηρεσία ή το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Βεβαίως για να συσταθεί το γραφείο, εμείς σήμερα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση που να μας το επιτρέπει και αφού αυτό γίνει θα έρθουμε με μια επόμενη απόφαση, τον Σεπτέμβριο, να κάνουμε τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, για να συστήσουμε αυτοτελή μονάδα για τη διαχείριση της παραλιακής ζώνης.

Είναι κάτι πρωτοποριακό και χρήσιμο εργαλείο που θα ανοίξει ένα καλύτερο δρόμο για την αξιοποίηση του παραλιακού μας μετώπου».

Του Αργύρη Δεμερτζή

ecopress.gr