Σε ισχύ ο κανονισμός γεωθερμικών εργασιών – Τι προβλέπει

92

  

Ο Κανονισμός Γεωθερμικών Εργασιών που αφορά τους όρους και τρόπους διενέργειας εργασιών έρευνας, εκμετάλλευσης ή διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (βλέπε επισυναπτόμενο) από το ΥΠΕΝ.

Σημειώνεται ότι ο κανονισμός εφαρμόζεται σε κάθε χώρο για τον οποίο υπάρχουν τα δικαιώματα έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εντός του οποίου διενεργούνται οι προαναφερθείσες εργασίες.

 

Επίσης, τίθενται οι ελάχιστες αποστάσεις για τις γεωτρήσεις και καθορίζεται πληθώρα άλλων τεχνικών θεμάτων, καθώς και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.

Συνοδευτικά αρχεία

energypress.gr