Σε ποιες περιοχές της Μαγνησίας λήγει το κτηματολόγιο και τι πρέπει να κάνουμε;

222

  

Την τελευταία βδομάδα μαζικά ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) στέλνονται στους ιδιοκτήτες, που διαθέτουν ακίνητα στις περιοχές, όπου γίνεται κτηματολόγιο. Με το ηλεκτρονικό μήνυμα, καλούνται να δηλώσουν την ιδιοκτησία τους έγκαιρα όσοι πολίτες είναι κάτοχοι ιδιοκτησίας σε μια ή περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες, που γίνεται κτηματολόγιο, όπως είναι η Μαγνησία και των οποίων η προθεσμία λήγει στις 31 Οκτωβρίου.

 • Ποιες είναι οι περιοχές της Μαγνησίας, που λήγουν οι δηλώσεις 31 Οκτωβρίου;

Η προθεσμία αφορά στους προκαποδιστριακούς Δήμους Ιωλκού (πρώην Κοινότητες Αγίου Ονουφρίου, Ανακασιάς και Ανω Βόλου) και Νέας Ιωνίας, καθώς και τις Κοινότητες Αγίου Βλασίου, Αγίου Λαυρεντίου, Αγριάς, Αλλης Μεριάς, Ανω Λεχωνίων, Διμηνίου, Δράκειας, Κάτω Λεχωνίων, Κατηχωρίου, Μακρινίτσης, Πορταριάς και Σταγιατών.

 • Θα δοθεί νέα παράταση;

Για όλες τις παραπάνω περιοχές η προθεσμία έγκαιρης υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο λήγει στις 31 Οκτωβρίου και το κτηματολόγιο τονίζει ότι καμία περαιτέρω παράταση δεν πρόκειται να δοθεί.

 • Πώς μπορούν να υποβάλουν οι πολίτες τη δήλωση ιδιοκτησίας;

Προς διευκόλυνσή τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να:

 • ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους μέσα από την ιστοσελίδα του κτηματολογίου, www.ktimatologio.gr.
 • ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ την πολύωρη αναμονή, εφαρμόζοντας τη διαδικασία διαπίστωσης «εμπρόθεσμης προσέλευσης», προκειμένου να ολοκληρώσουν την υποβολή της δήλωσής τους σε μεταγενέστερο χρόνο με ραντεβού.
 • ΛΑΒΟΥΝ δωρεάν υπηρεσίες στα κατά τόπους γραφεία κτηματογράφησης από εξειδικευμένους δικηγόρους και τοπογράφους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δήλωσης, τα απαραίτητα έντυπα, εντοπισμό κ.λπ.
 • ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ δωρεάν την υπηρεσία εντοπισμού και οριοθέτησης ακινήτου με χρήση εφαρμογής μέσω έξυπνου κινητού τηλεφώνου.
 • ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ το πάγιο τέλος σε δόσεις μέσω της χρήσης πιστωτικής κάρτας.
 • ΚΑΛΕΣΟΥΝ για περισσότερες πληροφορίες στο 210 6505600 ή στο 1015 και να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr.
 • Ισχύουν τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη δήλωση;

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος για να διευκολύνει τους πολίτες έδωσε μια «σιωπηρή» ευκαιρία να δηλώσουν οι ιδιοκτήτες τα ακίνητά τους έστω και εκπρόθεμα μέχρι τέλος του 2019, χωρίς να ενεργοποιήσουν τα πρόστιμα που προβλέπονται για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις. Ωστόσο, από τις αρχές τον ερχόμενου έτους το σκηνικό αλλάζει με την επιβολή κλιμακωτών προστίμων σε όσους ιδιοκτήτες δεν δηλώσουν εγκαίρως τα ιδιοκτησιακά τους στοιχεία – ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης στην υποβολή της δήλωσης.

 • Γιατί πρέπει να δηλώσουμε έγκαιρα την ιδιοκτησία μας;

 Οι πολίτες καλούνται να ανταποκριθούν άμεσα στην δήλωση της ακίνητης ιδιοκτησίας τους προκειμένου να ωφεληθούν από μια σειρά πλεονεκτημάτων αλλά και για την αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας. Οπως επισημαίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος η καθυστέρηση των πολιτών στις δηλώσεις δεν σημαίνει αυτόματη απώλεια της περιουσίας τους. Συνεπάγεται ωστόσο αδυναμία αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, αδυναμία μεταβίβασης ακινήτων και αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ενδεχομένως δικαστικές περιπέτειες, καθώς και αυξημένο κόστος λόγω της μελλοντικής ενεργοποίησης των προστίμων.

 • Τι επιτυγχάνεται με τη σύνταξη του κτηματολογίου;

ü  Οριστική, χωρίς αμφισβητήσεις, καταγραφή και κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών

ü  Ταχύτερες διαδικασίες μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας.

ü  Διαφάνεια και ασφάλεια στις μεταβιβάσεις ακινήτων

ü  Αναβάθμιση της αγοράς ακινήτων και αύξηση της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας με συνέπεια την προσέλκυση επενδύσεων

ü  Πλήρη διασφάλιση της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας

ü  Αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. Η αμετάκλητη οριοθέτηση των δασών και του αιγιαλού θα αποτελέσει το σοβαρότερο εμπόδιο ενάντια στις καταπατήσεις και την αυθαιρεσία.

ü  Ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της χώρας και διευκόλυνση των επενδύσεων.

ü  Με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου ένας τεράστιος όγκος γραφειοκρατίας θα εκλείψει. Θα υπάρξει πλήρης εκσυγχρονισμός του πλαισίου διαχείρισης γης και ο κάθε πολίτης θα μπορεί να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή πληροφορίες που αφορούν το ακίνητο του ή την περιοχή στην οποία θέλει να επενδύσει. Αποτελεί επίσης το πρώτο βήμα για την δημιουργία του ενιαίου ψηφιακού χάρτη στον οποίο θα αποτυπώνεται η οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή, τα όρια των δασικών εκτάσεων, τα όρια των προστατευόμενων περιοχών, τα όρια των αρχαιολογικών χώρων, οι γραμμές των αιγιαλών, οι όροι δόμησης, οι χρήσεις γης και φυσικά τα όρια των οικοπέδων.

 • Δεν πρόλαβα να κάνω την αποδοχή κληρονομιάς. Μπορώ να δηλώσω το ακίνητο;

Οσοι ιδιοκτήτες έχουν αποκτήσει με κληρονομιά ακίνητα για τα οποία δεν έχουν συντάξει και μεταγράψει πράξη αποδοχής κληρονομιάς οι ίδιοι ή οι γονείς τους, μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση στο κτηματολόγιο συνυποβάλλοντας τα έγγραφα με τα οποία στοιχειοθετείται το κληρονομικό τους δικαίωμα, ακόμη και πριν από τη σύνταξη της πράξης αποδοχής κληρονομιάς.

 • Τι δικαιολογητικά χρειάζεται όταν δεν έχω κάνει αποδοχή κληρονομιάς;

Σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης, ο τίτλος κτήσης του αποβιώσαντος, εφόσον υφίσταται. Επίσης: α) στην περίπτωση που υπάρχει διαθήκη, αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης ή β) στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, πιστοποιητικά περί μη δημοσίευσης διαθήκης.

 • Πώς γίνεται η δήλωση δικαιώματος με αιτία κτήσης χρησικτησία;

Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να αποδειχθεί 20ετής νομή και κατοχή – αλλιώς το ακίνητο δεν μπορεί να δηλωθεί στο κτηματολόγιο. Επομένως θα πρέπει να καταθέσετε έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι είστε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου συνεχόμενα τουλάχιστον για μια εικοσαετία. Το βασικό έγγραφο που συνήθως καταθέτουμε είναι η ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων καθώς και το Ε9 (δήλωση περιουσιακής κατάστασης στην εφορία) του ιδιοκτήτη. Συμπληρωματικά καταθέτουμε και όποιο άλλο έγγραφο διαθέτουμε. Για την περίπτωση του σπιτιού θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα η οικοδομική άδεια, η νομιμοποίηση με νόμο Τρίτση, η βεβαίωση κοινοτάρχη ότι το σπίτι υπάρχει προ του 1955, ο λογαριασμός ΔΕΗ ή νερού, ενοικιαστήριο, ένα παλιό τοπογραφικό κ.λπ. Στην περίπτωση των αγροτεμαχίων, που είναι και η πιο συνηθισμένη, όταν στερούμαστε συμβολαίων και δεν έχουμε κάποιο έγγραφο, καταθέτουμε μαζί με την ένορκη βεβαίωση, μισθωτήρια που αποδεικνύουν την καλλιέργεια από τρίτο πρόσωπο, συμβόλαια γειτόνων που αναφέρουν ότι συνορεύουν με την ιδιοκτησία μας, δηλώσεις στο ΟΣΔΕ, πράξη αναγνώρισης ορίων από τους όμορους ιδιοκτήτες κ.λπ.

 • Τι γίνεται όταν δεν έχω την ένορκη βεβαίωση για χρησικτησία;

Σε ό,τι αφορά στις ένορκες βεβαιώσεις, η όποια καθυστέρηση της σύνταξής τους, λόγω φόρτου των αρμόδιων αρχών, δεν αποτελεί λόγο μη έγκαιρης υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας. Οι δικαιούχοι μπορούν, αφού δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση κατά την υποβολή της δήλωσής τους, να προσκομίζουν τις βεβαιώσεις αυτές αμέσως μόλις συνταχθούν.

 • Εχω το συμβόλαιο, αλλά δεν προλαβαίνω να κάνω τοπογραφικό. Γίνεται να το προσκομίσω αργότερα;

Οι πολίτες που δεν διαθέτουν τοπογραφικό και δυσκολεύονται να εντοπίσουν τα ακίνητά τους με την ηλεκτρονική υπηρεσία θέασης των υποβάθρων του κτηματολογίου, μπορούν, εφόσον γνωρίζουν οι ίδιοι τη θέση και τα όρια του ακινήτου τους στο ύπαιθρο ή με τη βοήθεια κάποιου που τα γνωρίζει, με χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής εντοπισμού ακινήτου μέσω «έξυπνου» κινητού, να αποκτήσουν αρχείο εντοπισμού το οποίο θα συνυποβάλλουν με τη δήλωσή τους. Σε περίπτωση που οι πολίτες προτίθενται να υποβάλουν τοπογραφικό διάγραμμα αλλά καθυστερεί η σύνταξή του, μπορούν να υποβάλουν εγκαίρως τη δήλωσή τους δεσμευόμενοι όμως με υπεύθυνη δήλωση για την υποβολή του τοπογραφικού αμέσως μόλις αυτό συνταχθεί, ώστε η δήλωσή τους να τύχει επεξεργασίας.

 • Δηλαδή, μπορώ να κάνω δήλωση χωρίς να έχω όλα τα δικαιολογητικά;

Σε περίπτωση που δεν έχετε προλάβει να συγκεντρώσετε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να προσέλθετε στο γραφείο κτηματογράφησης και να κάνετε μια αρχική δήλωση. Στη συνέχεια μπορείτε να προσκομίσετε συμπληρωματικά και τα υπόλοιπα έγγραφα.

Τι γίνεται με τις περιοχές, όπου έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων;

Και στις περιοχές που έχει η λήξη η προθεσμία υποβολής δηλώσεων, μπορούν οι ιδιοκτήτες, αφού συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για τη σωστή δήλωση της περιουσίας τους να προσέλθουν στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης και να καταθέσουν εκπρόθεσμα τη δήλωση ιδιοκτησίας τους.

 

Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ,

τοπογράφου – πολεοδόμου μηχανικού

baklatsi@yahoo.gr

taxydromos.gr