Σε «Πράσινο Κτίριο» μετατρέπεται το δημαρχείο Φιλοθέης-Ψυχικού

73

  

Σε πλήρη ενεργειακή αναβάθμιση του δημαρχείου προχωρά ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
Το συνολικό ποσό του έργου που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), είναι 3€71.690 ευρώ. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε €327.050 , ενώ το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε €44.640 και χρηματοδοτείται από Συμμετοχή του φορέα.
Τι περιλαμβάνει το έργο
Οι παρεμβάσεις που προτείνονται αφορούν το Δημοτικό Κτίριο επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95 στο Ψυχικό και αφορούν μεταξύ άλλων:
• Την αντικατάσταση του υφιστάμενου ψύκτη ύδατος, με αντλία θερμότητας υψηλής απόδοσης χαμηλής στάθμης θορύβου σταθερών στροφών με σύγχρονο οικολογικού τύπου freon ισχύος 154,0 KW για ψύξη και 181.0 KW θέρμανση με EER 2.76 και COP 3.75.
• Την αντικατάσταση των τερματικών μονάδων θέρμανσης ψύξης του κτιρίου.
• Την αντικατάσταση των κουφωμάτων του κτιρίου με κουφώματα αλουμινίου με πλαίσιο με θερμοδιακοπή και ενεργειακούς υαλοπίνακες με μέγιστο συντελεστή θερμοπερατότητας U =2,0 w/(m2Κ).
• Την αντικατάσταση των λαμπτήρων φθορισμού του κτιρίου με λαμπτήρες τύπου LED με φωτεινή δραστικότητα τουλάχιστον 130 lm/w