Σε συζητήσεις με στρατηγικούς επενδυτές η Attica Bank

331

  

atticabank-logoΣε συνεχείς επαφές με ξένους στρατηγικούς επενδυτές για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου βρίσκεται η Attica Bank με στόχο την επίτευξη οριστικού ενδιαφέροντος συμμετοχής, καθώς, όλα είναι σε επίπεδο συζητήσεων.

Σε σχετική ανακοίνωση της τράπεζας αναφέρεται:

1. Η Τράπεζα έχει γίνει αποδέκτης ενδιαφέροντος ορισμένων αλλοδαπών επενδυτικών κεφαλαίων για μερική συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και συνεχίζει τις επαφές, με τη συνδρομή ομάδας χρηματοοικονομικών συμβούλων, με σκοπό την επίτευξη οριστικού ενδιαφέροντος συμμετοχής και σχετικής συμφωνίας με στρατηγικό(ούς) επενδυτή(ές). H ως άνω διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και οι σχετικές επαφές συνεχίζονται εν όψει πλέον και της αποκρυστάλλωσης των συνθηκών στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) για τις τέσσερις (4) συστημικές τράπεζες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

2. Για το λόγο αυτό και επειδή οι όροι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που είχαν τεθεί προς συζήτηση στην συνεδρίαση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13.10.2014, επηρεάζονται ουσιωδώς και εξαρτώνται από την επίτευξη και τους όρους σχετικής συμφωνίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας έκρινε σκόπιμο να προταθεί προς τη Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση, περί εκ νέου διακοπής της συνεδριάσεώς της και συνέχισής της σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου 2014. Η πρόταση αυτή έγινε ομόφωνα δεκτή από τους μετόχους που συμμετείχαν στην ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος.

3. Η Τράπεζα, ως οφείλει, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους εποπτικούς φορείς τους οποίους και ενημερώνει σχετικά με την πρόοδο του σχεδιασμού, τις επαφές που λαμβάνουν χώρα και τη διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Εν συνεχεία της ενημέρωσης αυτής, η ΤτΕ δεν έχει μέχρι τώρα τάξει νέο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης. Η Τράπεζα θα ενημερώσει τις αρχές και το επενδυτικό κοινό αμέσως μόλις λάβει γνώση οιασδήποτε εξελίξεως επί του θέματος.

 

Πηγή: dealnews.gr