Σε ΦΕΚ η απόφαση ΥΠΕΝ περί έγκρισης παρεκκλίσεων για την έκδοση οικοδομικής άδειας και τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων

98

  

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση του ΥΠΕΝ για τον καθορισμό διαδικασίας, δικαιολογητικών και εντύπου διαβίβασης ως προς την έγκριση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης περιοχών.

Mπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ από εδώ.