Σε ΦΕΚ ο Ψηφιακός Χάρτης

223

  

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι διαδικασίες σύνταξης, διάθεσης και συντήρησης ψηφιακού χάρτη, καθώς και η Ανάθεση της ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Ενιαίου
Ψηφιακού Χάρτη.

Περισσότερα εδώ.