Σημαντική επισήμανση για την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών

411

  

Έγγραφο προς το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας απέστειλε η ΥΔΟΜ Αγρινίου, με το οποίο υπογραμμίζει το γεγονός, ότι έχουν παρατηρηθεi πoλλές καθυστερήσεις στις διορθώσεις σφαλμάτων ως προς τις εισφορές και τις κρατήσεις των αδειών.

Παράλληλα επισημαίνει τον κίνδυνο ανάκλησης των αδειών εκείνων στις οποίες δεν διορθώνονται τα ανωτέρω σφάλματα εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα.

Το πλήρες κείμενο του εγγράφου μπορείτε να το δείτε εδώ.