Σημα κινδύνου για παλιές οικοδομές από πολιτικούς μηχανικούς

309

  

Οι παλιές οικοδομές στην Κύπρο δεν θα αντέξουν ένα σεισμό του μεγέθους της Ελασσόνας, υποδεικνύει ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, εκφράζοντας την ανησυχία του για τη στατική επάρκεια και την ασφάλεια παλιών οικοδομών στη χώρα μας, στο ενδεχόμενο μιας παρόμοιας σεισμικής δραστηριότητας.

Όπως αναφέρουν σε ανάρτησή τους σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η μεγάλη ηλικία πολλών οικοδομών στη χώρα μας, η απουσία κουλτούρας συντήρησής τους, αλλά και το γεγονός ότι ένα μεγάλος αριθμός από αυτές έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί πριν την εφαρμογή του Κυπριακού Αντισεισμικού Κανονισμού το 1994, αυξάνει σημαντικά την επικινδυνότητά τους στο ενδεχόμενο σεισμικής δραστηριότητας.

Σημειώνουν ακόμη πως επιβάλλεται άμεσα η νομοθετική ρύθμιση της Τακτικής Επιθεώρησης Κτιρίων και έκδοσης σχετικού Πιστοποιητικού Επιθεώρησης, το οποίο θα συμβάλει σημαντικά ως μέτρο πρόληψης για αποφυγή καταστροφικών συμβάντων.

Τέλος, καλούν την πολιτεία να προχωρήσει στην ετοιμασία σχεδίων επιχορήγησης για τον έλεγχο στατικής/αντισεισμικής επάρκειας και για την αντισεισμική αναβάθμιση των παλιών οικοδομών, δίδοντας προτεραιότητα στις οικοδομές δημόσιας χρήσης.

philenews.com