Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕνέργειαΣΠΕΦ: Να μην εξωραϊζουμε τα δεδομένα.

ΣΠΕΦ: Να μην εξωραϊζουμε τα δεδομένα.

Παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει πολλά θετικά στοιχεία στο ΕΣΕΚ και εκτιμά ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση, ο ΣΠΕΦ υποβάλλει σειρά πολύ σημαντικών παρατηρήσεων, ειδικά για τα φωτοβολταϊκά, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του Υπουργείου.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ο ΣΠΕΦ κρούει ουσιαστικά τον κώδωνα του κινδύνου, λέγοντας ότι το ΕΣΕΚ παρουσιάζει εξωραϊσμένη την εικόνα σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη στα φωτοβολταϊκά, κυρίως σε ότι αφορά τις αναγκαστικές περικοπές ή μη εντάξεις της ανανεώσιμης παραγωγής για τα νέα έργα ΑΠΕ λόγω συνθηκών συμφόρησης του συστήματος.

«Απουσιάζουν τα ποσοτικά στοιχεία σε σχέση με αυτή την αβεβαιότητα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί» υποστηρίζει ο ΣΠΕΦ, ενώ αντιθέτως, όπως επισημαίνει, οι επενδυτές που επιθυμούν να αναπτύσσουν νέα έργα ΑΠΕ, οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους τις αναμενόμενες από κάποιο χρονικό σημείο και πέρα μη πλήρεις απορροφήσεις της παραγωγής τους λόγω συμφόρησης του συστήματος, αλλά και της μη δυνατότητας των όποιων συστημάτων αποθήκευσης να την περισώσουν στο 100%.

Επιπλέον ο Σύνδεσμος παρατηρεί ότι κακώς εμφανίζεται να αυξάνει η μελλοντική παραγωγικότητα της εγκατεστημένης ισχύος των φωτοβολταϊκών, ενώ θέτει θέμα αποζημίωσης των σταθμών ΑΠΕ για τις μελλοντικές περικοπές εγχύσεων, στο βαθμό που η διαδικασία αυτή αναγνωρίζεται ως μορφή «ευελιξίας» για το σύστημα.

Σε ότι αφορά τα περί ασφάλειας εφοδιασμού ο ΣΠΕΦ κάνει λόγο για διαφορετική αντιμετώπιση μεταξύ της αγοράς ηλεκτρισμού και εκείνης του φυσικού αερίου (ενώ η διακοψιμότητα στο φυσικό αέριο αποπληρώνεται από τους καταναλωτές, στον ηλεκτρισμό την πληρώνουν αναίτια οι παραγωγοί και δη οι ΑΠΕ που δεν δύνανται καν να μετακυλήσουν ούτε μέρος του κόστους της ένεκα των διοικητικά ορισμένων τιμών πώλησης της παραγωγής τους).

Παρουσιάζοντας λεπτομερή στοιχεία ο ΣΠΕΦ φωτίζει επίσης το «μάλλον ξεχασμένο αλλά ευεργετικό για το σύστημα» φαινόμενο του «Sunrise effect» λόγω των φωτοβολταϊκών, έναντι του υπερπροβαλλόμενου «Sunset effect».

Τέλος ο ΣΠΕΦ επαναφέρει τα αιτήματα που έχει διατυπώσει και στο περελθόν για κατάργηση της προτεραιότητας των ενεργειακών κοινοτήτων στη λήψη όρων σύνδεσης, καθώς και για τροποποίηση του μέτρου για δύο μόνον έργα ανά φυσικό πρόσωπο για 500άρια φωτοβολταϊκά εκτός διαγωνισμών.

Ταυτόχρονα υποστηρίζει ότι πρέπει η πολιτεία να άρει ανούσιους περιορισμούς για repowering παλαιών έργων και προς την κατεύθυνση αυτή «πρέπει άμεσα να δοθεί το δικαίωμα σε ιδιώτες που έχουν ή πρόκειται να αναπτύξουν νομίμως Φ/Β εγκατάσταση σε Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ), κατά παρέκκλιση κάθε άλλης περιοριστικής διάταξης ή δαιδαλώδους διαδικασίας να δύνανται απευθείας να την αγοράζουν και έτσι να μην υποχρεώνονται σε μακροχρόνια μισθωτήρια και εξαρτήσεις από τρίτους που τους αυξάνουν το κόστος ή που τελικά θα τους αναγκάσουν να αποξηλώσουν τις μονάδες τους».

Δείτε παρακάτω ως επισυναπτόμενο αρχείο την ιδιαίτερα αναλυτική επιστολή – μελέτη του ΣΠΕΦ στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το ΕΣΕΚ.

Συνοδευτικά αρχεία

Επιστολή-Μελέτη του ΣΠΕΦ στο πλαίσιο διαβούλευσης για το ΕΣΕΚ

energypress.gr

RELATED ARTICLES