Σταθμοί μέτρησης Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

274

  

aktinovolia

Στην εγκατάσταση δύο σταθμών μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, προχώρησε ο Δήμος Ηλιούπολης, σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και την Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, στο πλαίσιο του έργου ,«Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων».

Οι σταθμοί μέτρησης τοποθετήθηκαν στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης και στο Δημαρχείο Ηλιούπολης. Θα μετρούν συνεχώς την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται από κεραίες όλων των ειδών με στόχο:

•  το διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως αυτά καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία,
•  τη διαρκή ενημέρωση του κοινού.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα απεικονίζονται σε ένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών και θα είναι διαθέσιμα σε όλους τους πολίτες μέσω του διαδικτύου (internet).

 

Πηγή:localit.gr