Στα ύψη η φορολογία ακινήτων στην Ελλάδα.

253

  

Την τέταρτη υψηλότερη φορολογία στα ακίνητα, ως ποσοστό των συνολικών φορολογικών εσόδων, εμφανίζει η Ελλάδα. Σύμφωνα με μελέτη του οργανισμού Tax Foundation που βασίζεται σε στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικών Συνεργασίας και Ανάπτυξης τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα που προέρχονται από την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας αντιπροσωπεύουν το 8.1% των συνολικών φορολογικών εσόδων. Την ίδια ώρα υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με την Ελλάδα παρουσιάζουν μόνο τρεις χώρες και συγκεκριμένα το Ηνωμένο Βασίλειο με 12,6%, το Λουξεμβούργο με 9,6% των συνολικών φορολογικών εσόδων και η Γαλλία με 9,5%.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η αρνητική θέση της Ελλάδας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επιβολή του ΕΝΦΙΑ, ο οποίο αποτελεί το προϊόν της συγχώνευσης του λεγόμενου “χαρατσιού” (ΕΕΤΗΔΕ) και του πρώην φόρου ακίνητης περιουσίας.

Τα έσοδα από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας αντιπροσωπεύουν το 39,1% των συνολικών φορολογικών εσόδων, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην έκτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και με ποσοστό σημαντικά υψηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (32,8%). Την πρωτιά έχει η Εσθονία (42,9%), ακολουθούμενη από την Ουγγαρία (42,5%).

Στον φόρο εισοδήματος η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο γεγονός που υποδηλώνει την υψηλή παραοικονομία. Ο φόρος εισοδήματος αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα το 20,7% των συνολικών φορολογικών εσόδων ενώ ο μέσο όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 22.9%.

Στα φορολογικά έσοδα από τη φορολογία των επιχειρήσεων η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλά με 5,7% με το μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 7,5%.

capital.gr