Στην απ’ έξω τα “μπλοκάκια” από το Εξοικονομώ κατ’ Οίκον.

337

  

Εκτός του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ Oίκον ΙΙ, βρίσκονται όσοι πληρώνονται με “μπλοκάκι”, όπως επιβεβαιώνουν στο Capital.gr στελέχη από το υπουργείο Ενέργειας, που “τρέχει” το πρόγραμμα.

Σύμφωνα με στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές οι πολίτες που πληρώνονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών ξεπερνούν τις 300.000 συνολικά εκ των οποίων περισσότεροι από 50.000 έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε κατοικία, δηλαδή έχουν πλήρη κυριότητα ή είναι επικαρπωτές.

Αυτό προκύπτει και από τις προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις οποίες δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία ενεργειακής κατηγορίας Δ και κάτω, και πληρούν εισοδηματικά κριτήρια.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος στον Β’ κύκλο που ξεκινά στα μέσα Ιουλίου ανέρχεται στα 275,01 εκατ. ευρώ τα οποία εκτιμάται ότι θα “μοιραστούν” 25.000 κατοικίες για την ενεργειακή τους αναβάθμιση.

Το μέγιστο ποσοστό της επιδότησης αγγίζει το 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ενώ σε όλες τις κατηγορίες ανεξαρτήτου εισοδήματος προβλέπεται επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) στην περίπτωση λήψης δανείου από τον δικαιούχο.

Οι κατηγορίες δικαιούχων

Ιδιοκτήτες το ατομικό ή το οικογενειακό “εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης” των οποίων δεν ξεπερνά τις 10.000 € ή τις 20.000€ αντίστοιχα, θα λάβουν επιδότηση 60% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης 70%.

Όσοι ιδιοκτήτες έχουν ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μεταξύ 10.000 και 15.000 € ή 20.000 και 25.000€ αντίστοιχα, δικαιούνται επιχορήγηση 50% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Για ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μεταξύ 15.000 και 20.000 € ή 25.000 και 30.000€ αντίστοιχα τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιχορήγηση 40% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Για ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μεταξύ 20.000 και 25.000 ή 30.000 και 35.000€ αντίστοιχα, δίδεται επιχορήγηση ύψους 35% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Στο 30% υποχωρεί η επιχορήγηση για τους ιδιοκτήτες το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 25.000 και 30.000 € ή 35.000 και 40.000 € αντίστοιχα.

Και στο 25% για τους ιδιοκτήτες το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 30.000 και 35.000 € ή 40.000 και 45.000 € αντίστοιχα. Ενώ στους ιδιοκτήτες το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα των οποίων είναι μεγαλύτερο των 35.000 και 45.000 € αντίστοιχα, δεν χορηγείται επιχορήγηση αλλά δάνειο στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και επιδότηση επιτοκίου (άτοκο δάνειο).

capital.gr