Συνάντηση με τον Διοικητή του ΟΑΕΕ για τους ασφαλισμένους Μηχανικούς ΤΕΙ

365

  

Έκτακτη συνάντηση με τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Ε, κ. Δ. Τσακίρη, είχε ο Γραμματέας Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, κ. Φ.-Κ. Μπλανάς, μαζί με τη Νομική Σύμβουλο της Ένωσης, κα Α. Μανίκα.

Η συνάντηση αφορούσε στην ισότιμη μεταχείριση των ασφαλισμένων Μηχανικών Τ.Ε.Ι, έναντι των Μηχανικών – ασφαλισμένων στο Ε.Τ.Α.Α/Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε και πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της σχετικής γραπτής παρέμβασης.

Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ επανήλθε στο αίτημά της για έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας για συγκεκριμένο κάθε φορά έργο, εφόσον καταβληθεί στο Ταμείο ποσό ύψους 10% επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για το έργο αυτό, πρακτική ανάλογη με αυτή που ακολουθείται από το έτερο ταμείο ασφάλισης των Μηχανικών.

Ο κ. Τσακίρης αναγνώρισε το δίκαιο του αιτήματος και δεσμεύτηκε για την άμεση προώθησή του στο αρμόδιο τμήμα του Οργανισμού, προκειμένου να διεκπεραιωθεί.

eetem.gr