Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΝέαΣυνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης

Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης

 

Η Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει το 2ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον, που θα πραγματοποιηθεί 25 και 26 Μαΐου 2017, στις εγκαταστάσεις του ΓΠΑ.

Η θεματολογία του συνεδρίου –όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση- περιλαμβάνει ερευνητικές προσπάθειες χρησιμοποίησης τεχνολογιών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS), Γεωβάσεων, Επίγειων και Εναέριων Συστημάτων Συλλογής Χωρικών δεδομένων, Ψηφιακής Απεικόνισης, Τηλεπισκόπησης και μεθόδων Χωρικής Ανάλυσης σε όλους τους τομείς της Γεωργικής Παραγωγής.

Σκοπός της επιστημονικής εκδήλωσης είναι να παρουσιάσει τόσο στην επιστημονική κοινότη- τα, όσο και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερό- μενο, τη χρήση τεχνολογιών GIS στη χωρικά καθορισμένη ψηφιακή γεωργία και στην αντιμετώπιση σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Σημαντικές ημερομηνίες:

Υποβολή περιλήψεων: 7 Απριλίου 2017

Αποδοχή εργασίας: 24 Απριλίου 2017

Υποβολή τελικών κειμένων εργασιών: 22 Μαΐου 2017. Πληροφορίες:

Τηλ. 210 529-4088, -4087, http://gis2017.aua.gr/ , email:[email protected]

 

tee.gr

RELATED ARTICLES