Συνέδριο: Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές.

449

  

Το «9ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές» διοργανώνουν στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2019, στην Αίγλη Ζαππείου, στην Αθήνα, το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ ). Το συνέδριο –που τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών- που έχει κεντρικό θέμα:  «Μεταφορές 4.0: Η Ευφυής Εξέλιξη».

Η επιστημονική εκδήλωση απευθύνεται στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών στον τομέα των μεταφορών και συγκοινωνιακών υποδομών.

Στόχοι του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των πεπραγμένων και αποτελεσμάτων της πρόσφατης και τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο των μεταφορών στην Ελλάδα και διεθνώς, η συσχέτιση έρευνας και πολιτικής των μεταφορών, η ανταλλαγή απόψεων σε θέματα έρευνας στον τομέα των μεταφορών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η διαμόρφωση συμπερασμάτων και προτάσεων για το μέλλον των μεταφορών και συγκοινωνιακών υποδομών στη χώρα.

«Η 4η βιομηχανική επανάσταση και οι τεχνολογικές αλλαγές που αυτή συνεπάγεται, αναμένεται να μεταβάλλουν για πάντα τις μεταφορές όπως τις γνωρίζουμε, τονίζεται σε ανακοίνωση. Μέσω της αυτοματοποίησης των οχημάτων, της εξέλιξης της «ευφυούς» υποδομής, της κοινής χρήσης δεδομένων και της διασυνδεσιμότητας σε όλες τις φάσεις της μετακίνησης, σε όλα τα μέσα μεταφοράς, η κινητικότητα ατόμων και εμπορευμάτων βρίσκεται ήδη σε τροχιά «ευφυούς εξέλιξης». Η νέα αυτή πραγματικότητα που διαμορφώνεται, τα νέα δεδομένα στην έρευνα, αλλά και όλες οι εξελίξεις στον τομέα των Μεταφορών, πρόκειται να αναπτυχθούν στο συνέδριο».

Πληροφορίες και εγγραφές: www.ictr.gr